Marie Cederschiöld högskola

Marie Cederschiöld högskola är en högskola som utbildar och forskar i människans tjänst. Högskolan ska vara ledande i utveckling av praktiknära forskning och utbildning – med kritisk blick och människors utsatthet i fokus.

Marie Cederschiöld högskola har två campus. Campus Ersta på Södermalm i Stockholm och Campus Sköndal i södra Stockholm.

Marie Cederschiöld högskola bildades den 1 januari 1998 genom sammanslagning och integrering av högskoleutbildningar, forskningsverksamheter och vidareutbildningsprogram vid Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal, högskolan fick namnet Ersta Sköndal högskola. I oktober 2010 blev Bräcke diakoni delägare, då ändrades namnet till Ersta Sköndal Bräcke högskola. I januari 2020 tillkom Stockholms Sjukhem som ännu en delägare, i samband med det påbörjades arbete för ett nytt namn, vilket antogs i januari 2022.

Högskolan är privat och organiserad som ett aktiebolag, men utan krav på vinstutdelning. Högskolan bedriver idag utbildning och forskning inom områden som kan spåras direkt tillbaka till diakonirörelsen under 1800-talet.

Utifrån högskolans diakonala arv och på vetenskaplig grund vill vi förstå och motverka mänsklig utsatthet och det som orsakar och upprätthåller den. Vi vill tillsammans skapa och sprida kunskap, utmana det för givet tagna och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Intresset för vård, omsorg, välfärd och socialt arbete, liksom för existentiella frågor och konstnärliga perspektiv, speglar högskolans historia. Vår nära relation till Sveriges stora idéburna vård- och omsorgsorganisationer ger unika möjligheter att utveckla morgondagens vård och omsorg men också att skärpa förståelsen av det svenska civila samhällets komposition och förutsättningar.
Med utgångspunkt i högskolans värdegrund med nyckelord som engagemang, samhällsrelevans, kunskapsutveckling, förtroendefullt samarbete och fokus på människan är vi redo att ta vårt unika arv in i framtiden.

Marie Cederschiöld högskola ska vara ledande i utveckling av praktiknära forskning och utbildning – med kritisk blick och människors utsatthet i fokus. Genom intern och extern samverkan bygger vi styrka och engagemang som utmanar och skapar nytta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023