Forskningsområden

Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Vi forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Detta är benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Forskning behöver underhåll men också förnyelse och flexibilitet. Vid högskolan finns ett forskningscentrum inom civilsamhällesforskning. Vår övriga forskning är indelad i ämnena socialt arbete, vårdvetenskap, välfärdsrätt, vårdvetenskap med livsåskådningsvetenskap samt diakoni.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024