Databaser

Se sidan Filmer och guider för hjälp om hur du kan söka i de olika databaserna.

För frågor om inloggning till databaserna, mejla till studentsupport.it@mchs.se.

Academic Search Complete
Tvärvetenskaplig databas innehållande vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och konferensbidrag.

Ageline
Tvärvetenskaplig databas fokuserad på forskning inom åldrande.

ASSIA
Samhällsvetenskaplig databas med referenser från områdena hälsa, vård, geriatrik, socialt arbete, psykologi och utbildning.

Campbell Collaboration Library
Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bl.a funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

Cinahl Complete
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.

Coronavirus research on Cambridge Core
Innehåller artiklar och kapitel om coronaviruset och Covid-19 med fulltextlänkar.

Cristin (Current research information system in Norway)
Innehåller artiklar, avhandlingar och andra typer av publikationer som publicerats vid norska lärosäten.

DiVA - MCHS publikationer
Öppet sökbart arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

DiVA - gemensam portal
Digitala vetenskapliga arkivet, innehåller avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext från ett antal svenska universitet och högskolor.

DOAJ
Directory of Open Access Journals innehåller vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. Open Access.

ERIC
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

Frontiers
Frontiers är en Open Access-databas som innehåller tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Allt från Frontiers är öppet tillgängligt.

Google Book Search
En tjänst från Google som söker hela texten på scannade böcker och tidskrifter.

Google Scholar
Innehåller vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över.
Läs om fulltext från MCH. i Google Scholar.

JP Socialnet och JP Sjukvårdsnet
Portal innehållande nyhetsbevakning och en faktabank med lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, förarbeten, domar och beslut. Här finns också analyser och artiklar skrivna av experter inom respektive ämnesområde.

Libris
Kungliga bibliotekets söktjänst innehållande böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

MEDLINE with Full Text
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden.
Observera att alla referenser i Medline också finns i PubMed.

Naxos Music Library
En digital lyssningstjänst, urvalet består av klassisk musik, jazz, folk-och världsmusik samt ”nostalgia”.

Nursing & Allied Health Premium
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar och andra publikationstyper inom omvårdnad, samt andra områden inom hälso- och sjukvård, exempelvis fysio- och arbetsterapi.

Open Access Digital Theological Library
Digitalt bibliotek inom områdena teologi, religionsvetenskap och relaterade ämnen.

Open Dissertations
OpenDissertations är en databas med öppen åtkomst som innehåller både äldre och samtida avhandlingar.

Ovid Emcare
Databas inom områdena klinisk medicin, hälsovård, omvårdnad, farmakologi och folkhälsa.

PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing
Databas inom psykoanalys innehållande tidskrifter, böcker och videor.

PQDT Open
Innehåller avhandlingar som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. Open Access.

Proquest Publicly Available Content Database
Tvärvetenskaplig fulltextdatabas innehållande vetenskapliga artiklar, dissertations, konferensbidrag och rapporter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. Open Access.

PsycINFO
Innehåller referenser till litteratur inom psykologi och relaterade ämnesområden.

Psychology and Behavioral Sciences Collection
Fulltextdatabas inom områdena psykologi och beteendevetenskap.

PubMed
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden.

Sage Journals
SAGE innehåller över 1000 tidskrifter i fulltext via gränssnittet SAGE Journals Online. Ämnesområdena är framför allt samhällsvetenskap, humaniora och "life sciences". En del av tidskrifterna är helt öppet tillgängliga. Tillgång ges från 1999.

SciFree
SciFree är ett sökverktyg som innehåller information om högskolans tidskriftsavtal. I SciFree söker du på tidskriftens namn och får omedelbart information om förlag, eventuella publiceringsrabatter, möjliga licenser, samt vilka publiceringsmodeller som tidskriften erbjuder.

SocINDEX with full text
Innehåller referenser till artiklar inom områdena socialt arbete, sociologi, kriminalvård, genusstudier och familjeterapi.

Sociological abstracts
Innehåller referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar inom områdena sociologi och beteendevetenskap.

Springer Journals
Innehåller över 2000 tidskrifter i fulltext inom främst hälsa, medicin, naturvetenskap, kemi, teknik, matematik och datavetenskap men även andra ämnesområden. Tillgång ges från 1997 och framåt.

SveMed+
Innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

SwePub
Portal som utgör en samlad ingång till svensk vetenskaplig publicering. Hämtar forskningspublikationer från b.la. DiVA.

Taylor & Francis Journals
Innehåller fulltext till alla tidskrifter i kollektionerna Samhällsvetenskap/Humaniora (SSH), Naturvetenskap/Teknik (S&T). Tillgång ges från 1997.

Uppsök
Söktjänst för examensarbeten och studentarbeten I fulltext från svenska universitet och högskolor.

UR Access
UR Access Innehåller ca 18000 TV- och radioprogram ur Utbildningsradions produktion inom många ämnesområden, t ex medicin och samhällsvetenskap.
Vissa av programmen kräver inloggning för att kunna ses. Högskolans personal loggar in med sitt personalkonto och studenter loggar in med sitt studentkonto.
UR Access fungerar med webbläsarna Edge och Chrome.

Web of Science
Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tidskrifter och konferenser.

Wiley Online Library
Innehåller fulltext till alla tidskrifter på plattformen Wiley online library. Tillgång ges från 1997 och framåt.

JP Socialnet och JP Sjukvårdsnet
Portal innehållande nyhetsbevakning och en faktabank med lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, förarbeten, domar och beslut. Här finns också analyser och artiklar skrivna av experter inom respektive ämnesområde.

Kunskapsguiden 
Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Lagboken
Innehåller Sveriges alla lagar, förordningar och SFS:er i digitaliserad form

Lagrummet.se 
Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.   

LVFS 
Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS

Riksdagens dokument & lagar
Svensk författningssamling

Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) fr o m 1922-
En tjänst från Linköpings universitet.

Lexin 
Lexikon på sexton språk. Översätt från svenska till albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.

Medicinsk ordbok 
Sök bland mer än 10 000 medicinska termer i Sveriges första oberoende medicinska ordbok.

Nationalencyklopedin

Ordböcker via Nationalencyklopedin

Rikstermbanken
Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

Socialstyrelsens termbank
Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Svensk MeSH 
Medicinska sökord på svenska och engelska, med översättningsfunktion.
Se även Sökord för upplevelsebegrepp

Svenska Akademiens ordbok

Synonymordbok

Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok 
Översättningar av ord och begrepp inom högskolevärlden

Utrikes namnbok
Informationsmaterial från Utrikesdepartementet. Innehåller namn på svenska myndigheter och organisationer, EU-organ och länder samt titlar inom svensk offentlig förvaltning på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska och (i viss utsträckning) ryska.

Databaser för dig som vill hitta information inom:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2023