Sociala vetenskaper - databaser

Nedan finns ett litet urval av databaser som innehåller material inom sociala vetenskaper och relaterade ämnesområden.

Se sidan Filmer och guider för hjälp om hur du kan söka i de olika databaserna.

Se sidan Databaser för en komplett lista (A-Ö) över tillgängliga databaser.

Rekommenderade databaser

Fler användbara databaser - sociala vetenskaper

ASSIA
Samhällsvetenskaplig databas med referenser från områdena hälsa, vård, geriatrik, socialt arbete, psykologi och utbildning.

Campbell Collaboration Library
Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bl.a funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

JP Socialnet
Portal innehållande nyhetsbevakning och en faktabank med lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, förarbeten, domar och beslut, inom det sociala området. Här finns också analyser och artiklar skrivna av experter inom socialrättsliga frågor.

Sociological abstracts
Innehåller referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar inom områdena sociologi och beteendevetenskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023