Filmer och guider

Här kan du ta del av filmer och guider om hur du gör sökningar i databaser.

allmänna filmer

Källkritik (7:12 min)

vårdvetenskap, Filmer och guider

Introduktion

Ämnesordssökning

Blocksökning - inför självständigt arbete

Cinahl Complete

PubMed

Ovid Emcare

Nursing & Allied Health Premium

PsycINFO

Övriga sökguider i PDF-format

sociala vetenskaper, Filmer och guider

Introduktion

Ämnesordssökning

Blocksökning - inför självständigt arbete

Academic Search Complete

Web of Science

ASSIA

Rättskällor

Övriga sökguider i PDF-format

Teologi, filmer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024