Vårdvetenskap - databaser

Nedan finns ett litet urval av databaser som innehåller material inom vårdvetenskap och relaterade ämnesområden.

Se sidan Filmer och guider för hjälp om hur du kan söka i de olika databaserna.

Se sidan Databaser för en komplett lista (A-Ö) över tillgängliga databaser.

Rekommenderade databaser

Fler användbara databaser - vårdvetenskap

MEDLINE with Full Text
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden.
Observera att alla referenser i Medline också finns i PubMed.

Nursing & Allied Health Premium
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar och andra publikationstyper inom omvårdnad, samt andra områden inom hälso- och sjukvård, exempelvis fysio- och arbetsterapi.

Ovid Emcare
Databas inom områdena klinisk medicin, hälsovård, omvårdnad, farmakologi och folkhälsa.

PsycINFO
Innehåller referenser till litteratur inom psykologi och relaterade ämnesområden.

SveMed+
Innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

Svensk MeSH
Medicinska sökord på svenska och engelska, med översättningsfunktion.
Se även Sökord för upplevelsebegrepp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022