Formalia

Här finns dokument "Vägledning för skriftliga uppgifter" som används inom uppdragsutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola. I dokumentet får du vägledning i ditt akademiska skrivande och den formalia som används.
Dokumentet tar till exempel upp vilket typsnitt man använder i den löpande texten och berör hur man använder sig av referenser i en text och hur en referens/litteraturlista utformas.

Dokumentet bygger på Backman (2016), ”Rapporter och uppsatser”, som i sin tur utgår ifrån APA (American Psychological Association).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023