Behörighet för uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning är en utbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. 

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 februari 2022