Vem var Marie Cederschiöld?

Marie Cederschiöld var föreståndarinna vid Sveriges första diakonissanstalt, som grundades i Stockholm 1851. Där ledde hon arbetet under tio år. Hon var en pionjär inom utbildning och människovårdande arbete i det svenska samhället. Det arbete och de utbildningar hon initierade, bland annat inom sjukvård och socialpedagogik, är ännu i dag centrala inslag i högskolans utbildningsutbud. Nu som då, är detta ett arbete i människans tjänst.

Vem var Marie och hur kom det sig att hon blev föreståndarinna för Sveriges första diakonissanstalt?

Marie Cederschiöld föddes 1815 i Växjö, men flyttade vid sexårsåldern till Lekeryd, där hennes far hade tjänst som kyrkoherde. Marie fick utbildning av sin far och genomgick även en flickskola i Växjö.

Marie var trolovad med Gustav Blomén, vars far också var präst. Marie och Gustav hade lärt känna varandra i samband med att Gustav fått undervisning hos Maries far. Gustav utbildade sig till militär och fick tjänst som befälhavare vid Upplands regemente. Gustavs liv avslutades under tragiska omständigheter 1839. Han var anklagad för att genom oförsiktighet i tjänsten ha vållat en annan persons död. I väntan på Krigshovsrättens dom tog han sitt liv. Marie var då 24 år.

Efter denna händelse genomgick Marie en svår tid. Vid 30 års ålder flyttade hon till gården Herrestad i Kärda socken. Där drev den kvinnliga väckelseprofilen Emelie Petersén ”Mormor på Herrestad” ett kristet inspirerat hjälparbete bland traktens fattiga. På Herrestad kom Marie Cederschiöld i kontakt med social praktisk kristendom liksom med flertalet av de personer som sedan ingick i Sällskapet för bildandet av en Diakonissanstalt i Stockholm. Marie tillfrågades om hon var villig att ta på sig rollen som anstaltens föreståndarinna. Hon bejakade det och reste våren 1850 till den allra första kvinnliga diakonissanstalten Kaiserswerth i Tyskland, för att få utbildning för sin kommande uppgift. Här fick hon övning i bland annat sjukvård och barnavård. Även Florence Nightingale (1820-1910), en av de stora pionjärerna inom modern sjukvård, hade under en tid vistats i Kaiserswerth och där inspirerats till sina betydande insatser.

Våren 1851 var Marie tillbaka i Sverige igen. Då tog hon sig an uppgiften att som första föreståndarinna för den svenska diakonissanstalten leda både sjukhuset och utbildningen. Detta var under en tid då få kvinnor yrkesarbetade. Arbetet på anstalten var tufft med små ekonomiska medel. Möbleringen och maten var enkel. Vid denna tid härjade koleran i Stockholm. I Tyskland hade Marie fått lära sig hur en bra vårdmiljö, god hygien och en vacker omgivning gynnar läkeprocessen. Som föreståndare var Marie Cederschiöld den naturliga förebilden för de blivande diakonissorna. Efter tio år som föreståndarinna med ett hårt arbete, drog Marie Cederschiöld sig tillbaka. Hon dog 1892 i Lund.

Som pionjär inom sjuksköterskeutbildning i Sverige har Marie Cederschiöld inte blivit mycket uppmärksammad. En förklaring till detta kan vara kopplingen till det diakonala sammanhang som hon tillhörde.

Vill du veta mer om Marie Cederschiöld? På Ersta museum finns en utställning om Marie samt om flera av de personer som verkat inom vården, omsorgen och utbildning genom historien. Läs mer här.

Se filmen om Marie Cederschiöld

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2023