Fjärrinlån av bok

Om en bok som behövs för studier eller forskning vid vår högskola inte finns i högskolans eget bibliotek kan den beställas som ett fjärrlån från ett annat bibliotek.

Till studenter fjärrlånar vi inte böcker som finns att låna på något annat bibliotek i Stockholms län.

Sista dag att beställa fjärrlån av böcker innan jul är torsdag 14 december.

Beställningsformulär
Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023