Fjärrinlån av artikel

Om en artikel som behövs för studier eller forskning vid vår högskola inte finns att hitta via våra databaser kan den beställas som ett fjärrlån från ett annat bibliotek. Det gäller endast för studenter och personal vid Marie Cederschöld högskola. För studenter tar vi ut en avgift på 50 kr per artikelbeställning. Ingen avgift för personal.

Only for students and staff at Marie Cederschiöld University. Students are charged SEK 50 per article order. No charge for staff/faculty.

Dina uppgifter
Fyll i din information nedan. * Indikerar obligatoriska fält. / Please enter the information below. * Indicates required fields.


Status * (obligatorisk)
Status


Beställning av / Order of ...
(Scrolla ner för att skicka beställningen / Scroll down to submit order)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022