Låneregler

Endast studenter inskrivna vid Marie Cederschiöld högskola får låna kurslitteratur och daglån.

Detta gäller vid lån

Innan du kan låna eller reservera måste du komma till biblioteket för att skaffa ett bibliotekskort. Medtag legitimation.

Som låntagare är du skyldig att se till att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter till dig, t ex e-postadress och telefonnummer.

ditt bibliotekskonto ser du dina lån, reservationer och eventuella avgifter.

Det är inte tillåtet att anteckna eller göra annan åverkan på bibliotekets böcker och övriga resurser.

Lånetider

Daglån lånas ut i en dag. Kurslitteratur lånas ut i sju dagar. Lånetiden för övrig litteratur är 21 dagar.

Dina lån förnyas automatiskt, maximalt åtta gånger. Om en annan låntagare köar på boken eller om du är spärrad sker inget automatiskt omlån. Du får ett mejl när boken lånats om eller måste återlämnas. Så läs noga vad som står i mejlet. Efter lånetidens utgång är du skyldig att återlämna dina lån.

Externa låntagare kan maximalt ha tio lån samtidigt.

Böcker som du lånat hos oss kan återlämnas på antingen Ersta eller Sköndal, oavsett vilket campus du lånade boken på. Detta gäller dock inte daglån, som ska lämnas tillbaka på det campusbibliotek som de lånades från.

Reservera böcker

Du kan endast reservera böcker som är utlånade. Exemplar som står inne på hyllan går inte att reservera eller ställa undan. Först till kvarn gäller! 

Fjärrlån av böcker och artiklar

Om artiklar och böcker som krävs för forskning och studier vid Marie Cederschiöld högskola inte finns i högskolebiblioteket kan materialet beställas in från andra bibliotek.
Här finns formuläret för bokbeställningar.

Lånetiden för fjärrlån bestäms av utlånande bibliotek. Vid krav på återlämning måste boken omgående återlämnas till vårt bibliotek.

Observera att för studenter görs inte fjärrlån av böcker som finns på andra bibliotek i Stockholms län som är öppna för allmänheten.

Kostnaden för artikelbeställningar till studenter är 50 kr/artikel.

Noter och musikinspelningar lånas endast ut till högskolans studenter.

 • Övertidsavgifter:
  Daglån 25 kr/bok och dag.
  Kurslitteratur 15 kr/bok och dag.
  Övrig litteratur: 5 kr/bok och dag.
  Vid förseningsavgift på minst 100 kr spärras låntagaren tills skulden betalats och materialet återlämnats.
  Maximalt tas 500 kr ut vid ett och samma återlämningstillfälle.
  Avgifter betalas personligen vid bibliotekets informationsdisk via swish eller bankgiro.

 • Vid förlust av lånekort kostar ett nytt 10 kr.

 • Krav utgår efter lånetidens utgång. Inkrävda böcker måste omedelbart återlämnas. Efter tredje kravet avstängs låntagaren från ytterligare lån tills försenade böcker återlämnats och förseningsavgiften betalats.

 • Ej återlämnad bok: vi fakturerar förkommet eller förstört material enligt inköpspris, dock minst 500 kr/bok som inkluderar bibliotekets arbetskostnad.

Inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag på böcker. Mejla till biblioteket@mchs.se

Personuppgifter

För att kunna ge dig tillgång till Marie Cederschiöld högskolebiblioteks resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer*, telefonnummer och mejladress). Behandlingen följer regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto i vårt bibliotek ingår du ett avtal med Marie Cederschiöld högskolebibliotek. Biblioteket behöver hantera dina personuppgifter för att administrera dina lån, ge dig tillgång till elektroniska resurser etc. Vi kommer aldrig använda personuppgifterna till något annat än vad som krävs för att du ska kunna nyttja bibliotekets tjänster. Du kan när som helst avsluta avtalet, under förutsättning att du fullgjort dina skyldigheter mot biblioteket, och vi kommer då att radera dina uppgifter. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet raderas ditt inaktiva lånekonto tillsammans med dina personuppgifter två år efter avslutade studier. För dig som inte är student eller anställd vid Marie Cederschiöld högskola raderas inaktiva konton efter två år.

* För studenter och personal registrerar vi inte personnummer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 maj 2022