Låneregler

Alla över 18 år är välkomna att skaffa lånekort och låna från vårt bibliotek. Endast studenter inskrivna vid Marie Cederschiöld högskola får låna kurslitteratur, daglån och böcker med placering Infodisk.

Detta gäller vid lån

När du lånar eller på annat sätt nyttjar material vid Marie Cederschiöld högskolebibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.

Innan du kan låna eller reservera måste du komma till biblioteket för att skaffa ett bibliotekskort. Medtag legitimation.

Som låntagare är du skyldig att se till att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter till dig, till exempel e-postadress och telefonnummer.

ditt bibliotekskonto ser du dina lån, reservationer och eventuella avgifter. Studenter som antagits till utbildning vid Marie Cederschiöld högskola (det vill säga från och med VT 2022) loggar in med användarnamn 7tecken@mchs.se. Studenter som antagits till utbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola (det vill säga innan VT 2022) loggar in med användarnamn 7tecken@esh.se. Alla anställda loggar in med användarnamn 6tecken@esh.se

Det är inte tillåtet att anteckna eller göra annan åverkan på bibliotekets böcker och övriga resurser.

För att få låna måste du vara minst 18 år.

Lånetider

Daglån lånas ut i en dag. Kurslitteratur lånas ut i sju dagar. Lånetiden för övrig litteratur är 21 dagar.

Dina lån förnyas automatiskt, maximalt fem gånger. OBS! Om en annan låntagare köar på boken eller om du är spärrad sker inget automatiskt omlån.

Du får ett mejl när boken lånats om eller måste återlämnas så läs noga vad som står i mejlet. Efter lånetidens utgång är du skyldig att omgående återlämna dina lån.

Externa låntagare kan maximalt ha tio lån samtidigt.

Reservera böcker

Du kan endast reservera böcker som är utlånade. Exemplar som står inne på hyllan går inte att reservera eller ställa undan. Först till kvarn gäller! 

Fjärrlån av böcker och artiklar

Om artiklar och böcker som krävs för forskning och studier vid Marie Cederschiöld högskola inte finns i biblioteket kan materialet beställas in från andra bibliotek. Här finns formuläret för fjärrlånebeställning av bok och artikel.

Lånetiden för fjärrlån bestäms av utlånande bibliotek. Vid krav på återlämning måste boken omgående återlämnas till vårt bibliotek.

Observera att för studenter görs inte fjärrlån av böcker som finns på andra bibliotek i Stockholms län som är öppna för allmänheten.

Kostnaden för artikelbeställningar till studenter är 50 kr/artikel.

Noter och musikinspelningar lånas endast ut till högskolans studenter.

förseningsavgifter

Daglån 25 kr/bok och dag.

Kurslitteratur 15 kr/bok och dag.

Övrig litteratur: 5 kr/bok och dag.

  • Vid förseningsavgift på över 100 kr spärras låntagaren tills skulden betalats och materialet återlämnats.
  • Maximalt tas 500 kr ut vid ett och samma betalningstillfälle.
  • Avgifter betalas personligen vid bibliotekets informationsdisk via swish eller bankgiro.
  • Krav utgår efter lånetidens utgång. Inkrävda böcker måste omedelbart återlämnas. Efter tredje kravet avstängs låntagaren från ytterligare lån tills försenade böcker återlämnats och förseningsavgiften betalats.
  • Ej återlämnad bok: vi fakturerar förkommet eller förstört material enligt inköpspris, dock minst 500 kr/bok som inkluderar bibliotekets arbetskostnad.
  • Hela avgiften ska betalas vid samma tillfälle, du kan alltså inte delbetala en skuld till biblioteket.

Inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag på böcker. Mejla till biblioteket@mchs.se

Personuppgifter

För att kunna ge dig tillgång till Marie Cederschiöld högskolebiblioteks resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer*, telefonnummer och mejladress). Behandlingen följer regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto i vårt bibliotek ingår du ett avtal med Marie Cederschiöld högskolebibliotek. Biblioteket behöver hantera dina personuppgifter för att administrera dina lån, ge dig tillgång till elektroniska resurser etc. Vi kommer aldrig använda personuppgifterna till något annat än vad som krävs för att du ska kunna nyttja bibliotekets tjänster. Du kan när som helst avsluta avtalet, under förutsättning att du fullgjort dina skyldigheter mot biblioteket, och vi kommer då att radera dina uppgifter. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet raderas ditt inaktiva lånekonto tillsammans med dina personuppgifter två år efter avslutade studier. För dig som inte är student eller anställd vid Marie Cederschiöld högskola raderas inaktiva konton efter två år.

* För studenter och personal registrerar vi inte personnummer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024