Så här går det till när du vill avropa/beställa en utbildning med högskolepoäng

Informationen nedan vänder sig till chefer/arbetsledare inom Stockholm stad.

  1. Fyll i avropsblankett Word, 45 kB. om önskad utbildning och skicka till uppdrag@mchs.se
  2. Vi svarar inom fem dagar och tar kontakt vid ett JA. (Om vi i något fall måste svara nej skickar du avropet vidare till nästa leverantör i rangordningen).
  3. Tillsammans börjar vi sammanställa innehållet i utbildningen och väljer lämpligt upplägg i form av antal fysiska träffar, "blended learning" eller webbaserad utbildning. Gemensamt diskuterar vi utbildningstakt och innehåll utifrån deltagarnas förkunskaper, förmåga och eventuellt varierade grad av grundutbildning.
  4. Vi bemannar utbildningen med föreläsare med aktuell kompetens av ämnesområdet och pedagogisk erfarenhet. Vi säkerställer att utbildningar grundar sig på senaste kända vetenskapliga rön och evidensbaserad erfarenhet. Viktigt är att utbildningens pedagogik och metodik vilar på vetenskaplig grund och att deltagarna kan omsätta sina kunskaper i sitt dagliga arbete. Du som beställare får del av slutlig kursplan och schema innan kursstart.
  5. Deltagarna anmäler sig till kursen antingen genom högskolans webanmälan eller genom att du skickar oss en färdig deltagarlista.
  6. Inför kursstart skickar vi ut välkomstbrev med anvisningar, schema, kursplan och ev vägbeskrivning till deltagarna.
  7. Vid kursstart levererar vi kurslitteraturen till deltagarna via post eller utdelning i klassrummet. Kaffe/te med smörgås serveras under förmiddagspasset och kaffe/te med tilltugg under eftermiddagen vid varje fysiskt heldagstillfälle.
  8. Närvaro tas vid varje utbildningstillfälle och om stora avvikelser sker under pågående utbildning meddelas du efterhand.
  9. Vid kursavslut utfärdas betyg eller intyg och skickas till deltagarna. Vi genomför en kursutvärdering med deltagarna som sammanställs och analyseras i en kursutvärderingsrapport som presenteras för dig vid ett avslutande uppföljningsmöte.
  10. Fakturering sker efter avslutad kurs eller vid annat tillfälle om så överenskoms.

Kontakta oss

Ulf Hammare, Fil dr, bitr. avdelningschef Avdelningen för uppdragsutbildning
08-555 051 09 ulf.hammare@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2023