Upphovsrätt och plagiat

När du skriver en text måste du göra det tydligt för läsaren vilken del av texten som är ditt eget bidrag och vilken del som du refererar eller citerar någon annan stans ifrån. Om du inte gör det så bryter du mot upphovsrättslagen. Marie Cederschiöld högskola har ett så kallat Högskoleavtal med Bonus Copyright Access som ger studenter och anställda vid högskolan möjlighet att använda upphovsrättsskyddat material i viss utsträckning.

Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Skyddet för upphovsrätten uppkommer automatiskt när verket skapas och gäller i 70 år efter upphovspersonens död. Upphovsrättslagen ger varje upphovsperson två typer av rättigheter, ekonomiska och ideella.

Det är tillåtet att citera ur verk utan att be upphovspersonen om tillstånd. När du citerar måste du dock göra det på ett korrekt sätt och följa den formalia som gäller vid vetenskapligt skrivande. I APA-guiden finns instruktioner för hur du citerar på korrekt sätt.

Det är inte tillåtet att använda bilder, fotografier, teckningar, tabeller, figurer, kartor, grafisk design etcetera utan att få tillåtelse av upphovspersonen. Om du hittat till exempel en figur som du vill använda i ditt eget arbete räcker det inte med att referera till var du hittat den. Du måste kontakta upphovspersonen och få tillstånd för att få använda den.

Upphovsrättslicens - möjlighet att använda upphovsrättsskyddat material

Marie Cederschiöld högskola har, precis som samtliga statliga och i princip alla högskolor och universitet med enskild huvudman i Sverige, ett så kallat Högskoleavtal med Bonus Copyright Access.

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och dela skyddat material från bland annat webben, vetenskapliga publikationer, tidningar, tidskrifter och fackböcker. Avtalet omfattar högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå, uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning, högskoleintroducerande utbildning, behörighetsgivande förutbildning samt intern fortbildning av personal som bedrivs vid lärosätet.

Enligt avtalet får studenter och anställda vid högskolan kopiera enligt den så kallade 15/15-regeln. Kortfattat så innebär 15/15-regeln att du får kopiera eller skanna högst 15% av ett verk men inte mer än 15 sidor (det är okej att kopiera upp till tre ytterligare sidor om det behövs för att ett kapitel/avsnitt ska bli fullständigt). Läs mer i kopieringsguiden och lathunden nedan.

Plagiat är både att kopiera någon annans text rakt av och att framställa någon annans resultat, tankar och slutsatser som om de vore sina egna, genom att till exempel inte ange vem som är upphovsperson eller varifrån man hämtat materialet. Plagiat kan gälla både text och annat material som till exempel en bild, figur eller ett diagram.

För att undvika plagiat är det viktigt att alltid ange korrekta referenser. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk det hänvisas till. Vid Marie Cederschiöld högskola är det APA-systemet som används.

Läs mer om fusk och plagiat på Studentwebben.

För mer information om plagiat se denna Plagiathandbok

kort om AI, Artificiell intelligens, som stöd och textgenererare

Oavsett vilka verktyg du använder när du skriver en text så är det du som författare som ansvarar för innehållet.

Många vetenskapliga förlag och forskningsfinansiärer har riktlinjer kring hur AI-verktyg (till exempel generativ AI som ChatGPT) ska hanteras. Nedan listas några av dessa:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 maj 2024