Låneregler

När du lånar eller på annat sätt nyttjar material vid Marie Cederschiöld högskolebibliotek förbinder du dig att följa våra låneregler. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

DETTA GÄLLER VID LÅN

Innan du kan låna eller reservera måste du komma till biblioteket för att skaffa ett lånekort. Medtag legitimation. Alla över 18 år är välkomna att skaffa lånekort hos oss. Endast studenter inskrivna vid Marie Cederschiöld högskola får låna de av våra böcker som har placering Kurs eller Infodisk, samt noter och musikinspelningar. Externa låntagare kan maximalt ha tio lån samtidigt.

Som låntagare förbinder du dig att:

  • lämna tillbaka lånade böcker i tid
  • se till att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter till dig
  • personligen ansvara för lånade böcker och ersätta dem om du tappat bort dem eller de blivit skadade. Det är inte tillåtet att anteckna i eller skada bibliotekets böcker och övriga resurser.

Mina lån

Mina lån ser du dina lånade böcker, reservationer och eventuella avgifter. Studenter och anställda loggar in med samma uppgifter som till lärplattformen/studentmail/arbetsdator. Externa låntagare loggar in med det användarnamn och lösenord som valdes vid registrering.

lånetider och FÖRSENINGSAVGIFTER

Kurslitteratur lånas ut i sju dagar. Förseningsavgift 15 kr/bok och dag.

Övrig litteratur lånas ut i 21 dagar. Förseningsavgift 5 kr/bok och dag.

Daglån fanns tidigare på biblioteket men är nu avvecklade. Förseningsavgift 25 kr/bok och dag gäller för daglån som återlämnades för sent innan daglånen avvecklades.

Lånade böcker lånas om automatiskt maximalt fem gånger, så länge ingen annan låntagare reserverar boken. Du får ett mail när boken lånats om eller måste återlämnas så läs noga vad som står i mailet. När lånetiden har gått ut är du skyldig att omgående återlämna dina lån. Observera - om en annan låntagare köar på boken eller om du är spärrad sker inget automatiskt omlån.

  • När lånetiden för en bok har gått ut skickas ett krav per mail. Boken måste då återlämnas omedelbart.
  • Vid förseningsavgift på över 100 kr eller då tredje påminnelsen gått ut stängs låntagaren av från ytterligare lån tills de försenade böckerna har återlämnats och förseningsavgiften betalats.
  • Avgifter betalas personligen vid bibliotekets informationsdisk via swish eller bankgiro.
  • Hela förseningsavgiften ska betalas vid samma tillfälle, du kan alltså inte delbetala en skuld till biblioteket. Vi tar ut maximalt 500 kr vid ett och samma betalningstillfälle.
  • Vi fakturerar förkommet eller förstört material enligt inköpspris, dock minst 500 kr/bok vilket inkluderar bibliotekets arbetskostnad.

RESERVERA BÖCKER

Du kan endast reservera böcker som är utlånade, eller som står i magasin. Exemplar som står inne på hyllan i biblioteksrummet går inte att reservera eller ställa undan. Först till kvarn gäller! Notera att reservation på bok från magasin bör göras med ett par dagars framförhållning.

FJÄRRLÅN AV BÖCKER OCH ARTIKLAR

Om artiklar och böcker som krävs för forskning och studier vid Marie Cederschiöld högskola inte finns i biblioteket kan materialet beställas in från andra bibliotek. Här finns formuläret för fjärrlånebeställning av bok och artikel.

Lånetiden för fjärrlånade böcker bestäms av utlånande bibliotek. Vid krav på återlämning måste boken återlämnas omgående till vårt bibliotek. Till studenter fjärrlånar vi inte böcker som finns att låna på något annat bibliotek i Stockholms län.

Kostnaden för artikelbeställningar till studenter är 50 kr/artikel. Om beställd artikel inte betalas läggs summan på lånekontot som en förseningsavgift.

PERSONUPPGIFTER

För att kunna ge dig tillgång till Marie Cederschiöld högskolebiblioteks resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer*, telefonnummer och mejladress). Behandlingen följer regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto i vårt bibliotek ingår du ett avtal med Marie Cederschiöld högskolebibliotek. Biblioteket behöver hantera dina personuppgifter för att administrera dina lån, ge dig tillgång till elektroniska resurser etc. Vi kommer aldrig använda personuppgifterna till något annat än vad som krävs för att du ska kunna nyttja bibliotekets tjänster. Du kan när som helst avsluta avtalet, under förutsättning att du fullgjort dina skyldigheter mot biblioteket, och vi kommer då att radera dina uppgifter. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet raderas ditt inaktiva lånekonto tillsammans med dina personuppgifter två år efter avslutade studier. För dig som inte är student eller anställd vid Marie Cederschiöld högskola raderas inaktiva konton efter två år.

* För studenter och personal registrerar vi inte personnummer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024