Legimus logotyp.

Talböcker

Studenter med någon form av läsnedsättning, exempelvis dyslexi eller synnedsättning, har rätt att låna sin kurslitteratur som talböcker genom Legimus. För att få tillgång till talböcker krävs att du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text.

HUR FÅR JAG TALBÖCKER?

Biblioteket hjälper dig att skapa ett talbokskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som tillhandahåller Legimus. I samband med det får du en introduktion i hur du använder Legimus. Vi visar dig hur du laddar ned böcker och på vilka olika sätt du kan läsa.

Boka tid för registrering i formuläret nedan. Biblioteket ger dig ett talbokskonto i Legimus och hjälper dig att komma igång med talböcker.

Boka tid för registrering

Vilken typ av dator har du?
Vilken typ av dator har du?

Föredrar du att ha introduktionen på distans eller på campus Ersta? * (obligatorisk)
Föredrar du att ha introduktionen på distans eller på campus Ersta?du som har ett konto

Om du har ett konto i Legimus sedan tidigare behöver du endast byta bibliotek så att ditt konto tillhör Marie Cederschiöld högskolebibliotek. Kontakta biblioteket för att flytta ditt konto.

FINNS INTE DIN KURSBOK MED I LEGIMUS?

Om en kursbok inte finns tillgänglig i Legimus har du rätt att beställa den för inläsning. Att producera en ny talbok tar oftast runt 10-12 veckor så tänk på att beställa i god tid. Det går bara att beställa obligatorisk kurslitteratur och det går inte att beställa enstaka kapitel. Beställ nyinläsning av kurslitteratur i formuläret nedan.

Beställ nyinläsning av kurslitteratur

Mer information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024