Ditt behov av stöd – närstående –en personcentrerad intervention

I dagens välfärdssamhälle Sverige vårdas allt fler och allt sjukare personer i det egna hemmet, ofta ändå fram till döden. Närstående spelar en avgörande roll och de ger ofta både vård och stöd i olika perioder under sjukdomstiden. Studier visar att närstående ofta är oförberedda med brist på kunskap och att situationen kan medföra negativa konsekvenser med psykisk och social påfrestning och nedsatt egen hälsa.

Denna studie syftar till att studera en intervention, the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention (CSNAT-I), inom specialiserad hemsjukvård. Interventionen har utvecklats i Storbritannien och består av två delar, ett samtalsunderlag och en personcentrerad process i fem steg. Samtalsunderlaget som har översatts till svenska och validerats innefattar 15 breda områden inom vilka närstående ofta uttrycker behov av stöd gällande fysiska, känslomässiga, existentiella och sociala aspekter.

Den personcentrerade processen initieras av vårdpersonal men styrs och leds av närstående som ges möjlighet att uttrycka vad som är viktigast vid den aktuella tidpunkten och vad som kan vara till hjälp och stöd.

Med interventionen synliggörs närståendes stödbehov både för att kunna stödja en person med livshotande sjukdom och för att främja egen hälsa och välbefinnande i sin roll som närstående.

I studien deltar både sjuksköterskor och närstående till patienter vid specialiserade hemsjukvårdsenheter. Deltagande i studien innebär att genomföra och delta i interventionen. För utvärdering samlas data via enkäter och intervjuer med både sjuksköterskor och närstående.

Ditt behov av stöd - instruktioner, 268 kB. , 352 kB.

Ditt behov av stöd - vägledning , 127 kB. , 191 kB.

Här nedan finns samtalsunderlaget för påseende samt ett dokument med information om hur interventionen genomförs.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Projektgrupp/medarbetare:
  • Maja Holm, med. dr; Kristofer Årestedt, professor; Gunn Grande, professor; Gail Ewing, med. dr,
  • Lena Axelsson, Sophiahemmet högskola,
  • Anette Alvariza,
  • Maria Norinder
Tidsperiod: 2019-2024
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024