Maria Norinder

The Department of Health Care Sciences

Title: Lecturer, Doctoral student

Phone: +46-76 636 50 72

Mail: maria.norinder@mchs.se

Address: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Visiting address: Stigbergsgatan 30

Work area

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Maria Norinder, Lena Axelsson, Kristofer Årestedt, Gunn Grande, Gail Ewing, Anette Alvariza (2022). Enabling professional and personal growth among home care nurses through using the Carer Support Needs Assessment Tool Intervention: An interpretive descriptive study
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja närstående i den specialiserade palliativa hemsjukvården: CSNAT interventionen (CSNAT-I)
Maria Norinder, Anette Alvariza, Kristofer Årestedt, Susanne Lind (2022). Närstående med ej tillgodosedda behov av stöd har sämre livskvalitet: En studie inom specialiserad palliativhemsjukvård (nr 48)
Maria Norinder, Kristofer Årestedt, Susanne Lind, Lena Axelsson, Gunn Grande, Gail Ewing, Maja Holm, Joakim Öhlén, Inger Benkel, Anette Alvariza (2021). Higher levels of unmet support needs in spouses are associated with poorer quality of life: a descriptive cross-sectional study in the context of palliative home care
Anette Alvariza, Maja Holm, Inger Benkel, Maria Norinder, Gail Ewing, Gunn Grande, Cecilia Håkanson, Joakim Öhlen, Kristofer Årestedt (2018). A person-centred approach in nursing: Validity and reliability of the Carer Support Needs Assessment Tool.
Maria Norinder, Ida Goliath, Anette Alvariza (2017). Patients' experiences of care and support at home after a family member's participation in an intervention during palliative care.
array
Maria Norinder (2016). Patienters erfarenheter av vård och stöd i hemmet efter att deras närstående deltagit i en intervention under pågående palliativ vård
[Fulltext]

Page information

Last updated:
3 January 2022