MEIS - ett forskningsprogram

Sedan 1992 har Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola följt utvecklingen ideellt arbete och andra former av engagemang i Sveriges befolkning. Nästa undersökning ska genomföras 2024 och blir den sjunde i ordningen.

Forskningsprogrammet om medborgerligt engagemang vid Marie Cederschiöld högskola är en central del av forskningen om det svenska civilsamhället. De befolkningsundersökningar som genomförts ger möjlighet att följa det medborgerliga engagemanget i den svenska befolkningen sedan början av 1990-talet och visar vilka som engagerar sig kring vad och hur detta engagemang kommer till uttryck. Nästa undersökning ska genomföras 2024 och blir den sjunde i ordningen. Tillsammans spänner de över en tidsperiod om 32 år.

Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupad kunskap om villkoren för medborgerligt engagemang. Befolkningsundersökningarna gör det möjligt att följa hur ideellt arbetet men även informella insatser, ekonomiskt givande och politiska former av engagemang förändras och tar sig uttryck i den svenska befolkningen.

Forskningsprogrammet har fått avsevärd internationell uppmärksamhet och har även stor betydelse för svenska ideella organisationer, inte minst eftersom de ger grundläggande kunskap om villkoren för deras verksamheter.

Resultaten från befolkningsundersökningarna har publicerats i populärvetenskapliga rapporter, läroböcker och vetenskapliga studier. Forskarna i projektet samarbetar sedan många år med norska och danska kollegor som har ansvar för motsvarande studier. Detta för att kunna göra så goda jämförelser som möjligt mellan länderna.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 1992-
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 september 2023