Strategiskt forskningssamarbete med inriktning mot organisering och ledning av ideella verksamheter

Med säte på Marie Cederschiöld högskola inleddes 2013 ett flerårigt strategiskt forskningssamarbete med organisering och ledning av ideella verksamheter som ämnesmässig inriktning. Parter och tillika finansiärer av detta forskningssamarbete är förutom Marie Cederschiöld högskola även Cancerfonden, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Svenska Golfförbundet, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Röda Korset och Vårdförbundet.

Forskningssamarbetes, som avslutas 2023, syftar till att stärka och utveckla kunskapsområdet organisering och ledning av organisationer i det civila samhället och etablera en forskningsmiljö inom ramen för Centrum för civilsamhällesforskning. Ansvarig för genomförandet av detta samarbete är docent Johan Hvenmark. 2016 genomfördes en extern uppföljning vars resultat pekade på mycket goda resultat av det arbete som fram till dess genomförts inom samarbetet.

Övergripande teman kring vilka forskning har initierats

  • Gränslandet civilsamhälle — marknad
  • Genus, jämställdhets- och mångfaldsarbete i ideell sektor
  • Dagens och morgondagens engagemangsformer och deras betydelse för ideella organisationer
  • Förtroendevalda och chefer på lokal nivå

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Johan von Essen,
  • Angela Eikenberry, University of Omaha; Andreas Linderyd, Åbo Akademi; Anna Fyrberg Yngfal, Karlstads universitet; Charlotte Holgersson, Kungliga Tekniska högskolan; Joakim Åkesson, Linnéuniversitetet; Lena Sohl, Södertörns högskola; Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet,
  • Karin Robertsson
Tidsperiod: 2013-2023
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Cancerfonden, Hyresgästföreningen, IOGT-NTO, Lärarförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska Röda Korset, Sveriges Riksidrottsförbund, Vårdförbundet

Projektrelaterade publikationer (kronologisk ordning)

Fyrberg Yngfalk, Anna and Hvenmark, Johan. (in process). Market expansion in a nonprofit context: An institutional work perspective.

Hvenmark, Johan (in process). Organisering och ledning av ideella verksamheter i ett nytt millenium. Lund: Studentlitteratur.

Hvenmark, Johan and Segnestam-Larsson, Ola (in process). Distinctiveness and civil society education: The case of credit-based civil society education in the Nordic countries. Journal of Nonprofit Education and Leadership.

Robertsson, K., Hvenmark, J. and Karlsson, M. (in process). Changing forms of affiliation within a Scandinavian civil society context: A longitudinal analysis between 1996–2015.

Suykens, Ben, Hung, ChiaKo, Hvenmark, Johan and Verschuere, Bram (in process). Research note. Challenges for cross-country survey research in the nonprofit management field. Nonprofit Management and Leadership.

Hvenmark, Johan and Holgersson, Charlotte. (under review). Exploring gender in nonprofit organizations: Towards a heuristic framework. Nonprofit Management & Leadership.

Mirabella, Roseanne, Hvenmark, Johan and Segnestam Larsson, Ola. (forthcoming 2022). Editors’ note. Themed issue on global nonprofit/non-governmental education programs. 12(1), vii-ix.

Hvenmark, Johan and Einarsson, Torbjörn. (2021). Governance in member-based organizations. In Donnelly-Cox, G., Meyer, M. and Wijkström, F. (eds.). Handbook on nonprofit governance. Edvard Elgar.

Mankell, Anna and Hvenmark, Johan. (2020). Variations on a theme: Understandings of the marketisation concept in civil society research. International Review of Sociology. DOI: 10.1080/03906701.2020.1853004

Hvenmark, Johan and von Essen, Johan. (2019). Revisiting the political nature of corporate philanthropic foundations: The case of Sweden. In Roza, L., Bethmann, S., Meijs, L. and Schnurbein, G. (Eds.) Handbook on Corporate Foundations: Corporate and Civil Society Perspectives. Springer International Publishing.

Hvenmark, Johan and Henrekson, Ebba. (2018). Vad står på spel? Om finansiering, folkhälsa och synen på mål och medel i det civila samhället. Socialmedicinsk tidskrift, 46(5), 577-585.

Holgersson, Charlotte & Hvenmark, Johan. (2018). Reading nonprofit leadership literature from a gender perspective. In Eikenberry, A., Mirabella, R. & Sandberg, B. (Eds.) Reframing Nonprofit Management: Democracy, Inclusion, and Social Change. Irvine, CA: Melvin & Leigh.

Holgersson, Charlotte and Hvenmark, Johan. Studying gender in civil society organizations: Towards an analytical framework. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Human Dynamics and the Nonprofit Sector”, Grand Rapids, MI, 16-18 November, 2017.

Hvenmark, Johan and von Essen, Johan. Corporate philanthropic foundations – an odd case in the Swedish welfare system. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Understanding Corporate Philanthropic Foundations: Roles and Interactions in Different Welfare Systems”, Grand Rapids, MI, 16-18 November 2017.

Mankell, Anna and Hvenmark, Johan. Reviewing the concept of marketization in civil society studies. Presented at the 46th ARNOVA Conference, session “Marketization and Managerialism”, Grand Rapids, MI, 16-18 November 2017.

Fyrberg Yngfalk, Anna and Hvenmark, Johan. Changing perspectives, changing dynamics? On neoliberal capitalism’s impact on the government-nonprofit nexus. Presented at the 12th ISTR Conference, session ”The Third Sector and Welfare States”, Stockholm, Sweden 28th June-1st July, 2016.

Holgersson, Charlotte and Hvenmark, Johan. Volunteering and gender differences in a civil society organization. Towards an analytical framework. Presented at the 12th ISTR Conference, session “Gender Differences, Activism, and Donations in Civil Society”, Stockholm, Sweden 28th June-1st July, 2016.

Hvenmark, Johan. (2016). Ideology, practice, and process? A review of the concept of managerialism in civil society studies. Voluntas, 27(6), 2833–2859.

Hvenmark, Johan and Robertsson, Karin. (2015). Gränslandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Lindström, Elin, Holgersson, Charlotte and Hvenmark, Johan. (2015). Det civila samhället och jämställdhet. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Mirabella, Roseanne, Hvenmark, Johan and Segnestam-Larsson, Ola. (2015). Civil society education: International perspectives. Journal of Nonprofit Education and Leadership, 5(4), 213-218.

Robertsson, Karin and Hvenmark, Johan. (2015). Om arbetande ordförande på lokal nivå i ideella organisationer i Segnestam-Larsson, O. (ed.) Förtroendevalda. Stockholm: Idealistas förlag.

Robertsson, Karin and Hvenmark, Johan. (2015). Varför ska man vara medlem? I Dartsch, C, Norberg, J. och Pihlblad, J. (ed.) Idrottens pris: Om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Hvenmark, Johan and Segnestam-Larsson, Ola. (2014) Föreningsprat hit och business talk dit. Om idrottsrörelsens tvetydiga förhållande till marknaden. I J. R. Norberg (ed.) I gråzonen – en antologi om idrottens etiska utmaningar. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.

Fyrberg Yngfalk, Anna and Hvenmark, Johan. (2014). Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden? Om marknadisering, myndigheter och ideella organisationer. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Hvenmark Johan and von Essen, Johan. Corporate volunteering: Engaging people for a greater cause or just another business case in the brave new world of capitalism? Presented at the SCANCOR Alumni workshop, Copenhagen Business School, Denmark, 28 April 2014.

Robertsson, Karin and Hvenmark, Johan. (2014). Vem ska vara chef? Om Vårdförbundets organisering av förtroendevalda och chefer på lokal nivå. Stockholm: Vårdförbundet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2021