Specialist­sjuksköterska inriktning distriktssköterska

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag och kommer få en ännu mer avgörande roll i framtiden. Som distriktssköterska arbetar du med människor i alla åldrar och med olika hälsotillstånd. Arbetet är självständigt, varierande och omfattar allt från barnhälsovård och elevhälsa till hemsjukvård och distriktssköterske­mottagningar i primärvården.

Distriktssköterskor bedriver omvårdad på avancerad nivå med en unik bredd som omfattar såväl egna mottagningar och patientutbildning som bedömningar och vårdåtgärder, samt förskrivning av läkemedel och hjälpmedel för en rad tillstånd. Det ingår att arbeta förebyggande men också att stödja dem som redan har en långvarig sjukdom att leva ett gott liv. Målet är att utbilda distriktssköterskor som är väl förberedda för framtidens primärvård.

Specialistutbildningen med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng, bedrivs som deltidsstudier och är till stora delar nätbaserat. Verksamhetsförlagd utbildning är på heltid under fem veckor x 2. Programmets huvudområde är vårdvetenskap. Du får även fördjupade kunskaper inom stödämnena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt i vårt profilområde vårdetik- och livsåskådningsvetenskap. Det ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med fokus på barn och ungdomar, samt på vuxna och äldre. Undervisningen är utformad för att stimulera utveckling av kompetenser som krävs för den framtida yrkesutövningen som distriktssköterska inom primärvårdens kontext. Stort fokus läggs också på ledarskap och att utveckla färdigheter och förhållningsätt som främjar personcentrerad vård. Utbildningen ger dig kompetens att som specialistsjuksköterska självständigt bedriva vård inom primärvård och omfattar förebyggande arbete och hälsofrämjande aspekter samt kunskaper att möta personer med långvariga sjukdomstillstånd på individ- och samhällsnivå.

Fokus på innehållet är primärvård som utgör basen för hälso-och sjukvården i Sverige där distriktssköterskan har en nyckelfunktion och möter personer i alla åldrar. Utbildningen innebär självstyrt lärande som ska ge distriktssköterskan avancerade kunskaper som kan användas inom barnhälsovård och elevhälsa, men även hemsjukvård samt på olika specialistsjuksköterskemottagningar i primärvården, men även inom kommunal hälso- och sjukvård. Det ingår förskrivningsrätt och sjukdomslära i programmet samt utprovning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Det ingår även i programmet ett självständigt arbete på 15hp vilket leder till en magisterexamen. Studierna ger dig som specialistsjuksköterska goda förutsättningar att möta dagens och morgondagens vårdbehov inom primärvård.

Behörighetskrav

För att vara behörig ska du ha en sjuksköterskeexamen om 180 hp eller en kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad. Du behöver också ha ett examensarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i vårdvetenskap eller omvårdnad samt en svensk sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

KURSER I PROGRAMMET

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska omfattar 75 högskolepoäng och följande kurser ingår:

 • Barnhälsovård och elevhälsa, 7, 5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) barn-hälsovård och elevhälsa 7,5 hp
 • Etik inriktning primärvård, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Hälsopedagogik och vård vid långvarig ohälsa och sjukdom, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), primärvård, 7,5 hp
 • Självständigt arbete, 15 hp
 • Farmakologi och sjukdomslära med riktad förskrivningsrätt, 15 hp

Kurserna med verksamhetsförlagd utbildning sker i verksamheter inom Region Stockholm och går på helfart under 5 veckor (32 timmar/vecka). Det finns möjlighet för dig som bor i en annan region att ordna och beställa egen VFU-placering i din hemort.

Undervisningen är nätbaserad och följer ett studentaktivt lärande med nätbaserat stöd. I varje kurs ingår undervisning/moment ca fem dagar varav några dagar kan vara campusförlagda. Resterande tid är till för egna studier; exempelvis för olika studieuppgifter, grupparbeten med förberedelser inför seminarier/workshop osv.

Programstart och obligatoriska kursdagar

Programstart 19 augusti 2024 med första träff på torsdagen den 22 augusti. Studierna börjar med kurs 1 barnhälsovård och Elevhälsa 7,5hp

Utbildningsplan och kursplaner


Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 75
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Distans med enstaka träffar
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Anmälan till HT24 är stängd

Kontakt

Programansvarig Elisabeth Bos Sparén

För övriga frågor om utbildningen, kontakta:
Handläggarna på utbildningsstöd

När du går programmet för specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

 • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
 • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
 • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

En distansutbildning innefattar nätbaserad kommunikation där lärplattformen itslearning och e-mötessystemet Teams är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2024