Kyrkomusikerutbildning

Som kyrkomusiker har du kyrkan som bas för ditt musikaliska arbete. Det är en spännande och omväxlande uppgift och grundläggande delar i jobbet är att spela orgel och piano, sjunga, leda olika körer och ensembler samt att undervisa i exempelvis orgel, sång eller piano. Kyrkomusiker arbetar med stort eget ansvar och det finns gott om utrymme för egna musikaliska initiativ. På många orter har kyrkan blivit centrumet för ett aktivt musikliv, tack vare engagerade kyrkomusiker.

Framtidsutsikterna inom yrket är mycket goda. Över hela landet finns stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Marie Cederschiöld högskolas kyrkomusikerutbildning ger dig bästa möjliga start på ett utmanande och tillfredsställande yrkesliv.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp

Utbildningen för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik 180 hp slutförs normalt efter tre års studier på helfart, men kan även läsas på deltid under en längre period. Centrala ämnen är kurser i solistisk orgel, liturgisk orgel, klassiskt pianospel, brukspianospel, klassisk sång, kördirigering, samt satslära och gehör. Vissa övriga pedagogiska och praktiska ämnen ingår också. En fullständig överblick över utbildningens kurser och beskrivning av innehållet finns i "Utbildningsplan för konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik", som kan laddas ner här. , 320 kB.

Konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik utgör fackutbildningsdelen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå (motsvarande "organist"), och kvalificerar dig till denna nivå efter kompletterande pastoralteologiska studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Se nedan under Behörighet.

Ansökan

Ansökningblankett hittar du i högerspalten. Ifylld blankett mejlas eller skickas till angiven adress.
-----------------------
OBS! VIKTIG INFORMATION OM ANSÖKNING 2022! OBS!
P.g.a. ekonomiska och organisatoriska anledningar kommer Marie Cederschiöld högskola INTE kunna erbjuda antagning till kyrkomusikerutbildningen läsåret 2022-23.
Vi hälsar dig som är intresserad av programmet välkommen åter med din ansökan kommande år (ansökan och antagningsprov under våren 2023, studiestart augusti 2023).

---

För dig som redan läst 120 hp kyrkomusik motsvarande de två första årens kurser finns möjlighet till antagning till senare del av utbildningen med start ht 2022, heltidsstudier av termin fem och sex. Denna möjlighet kan erbjudas sökande som i tillägg till allmän behörighet även innehar särskild behörighet i form av 120 hp kyrkomusikaliska studier innefattande kursinnehållet av kandidatutbildningens två första år (se utbildningsplan) eller motsvarande enligt 6 kap. 7§ högskoleförordningen, och genom detta underlag kan tillgodoräkna samtliga kurser på de fyra första terminerna.
Antagningsblankett, information och bedömning av denna möjlighet ges individuellt via kontakt med utbildningsledare, se kontaktruta.
Sista dagen för sådan ansökan är 1 april 2022.

------------------------

Deltidsstudier

Deltidsstudier kan vid behov erbjudas, i första hand med en studietakt på 50% (halvfart, studier vanligtvis två till tre dagar i veckan) men även i indiviudellt anpassad studiegång i samråd med utbildningsledare.

För antagning till kyrkomusikerutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola krävs grundläggande behörighet till högskolestudier samt särskild behörighet.

Antagningsprov konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik, 180 hp

Sökande gör prov i:

 • klassiskt pianospel
  - spela två fritt valda stycken från skilda epoker inom konstmusiken, varav ett måste vara från den wienklassiska epoken
  - spela ett kort stycke a vista
 • brukspianospel
  - ackompanjera, efter en kort förberedelse, två melodier, den ena med given harmonisering och den andra utan ackord
 • klassisk sång
  - sjunga två fritt valda sånger från skilda epoker, båda utantill, varav minst en sakral
  - sjunga en obligatorisk sång*
  - förbereda tre fritt valda psalmer ur Den svenska koralbolken att sjungas utan instrumentalt stöd, varav juryn väljer en som ska framföras
  - sjunga en sång a vista
 • kördirigering
  - dirigera ett obligatoriskt körstycke*
  - instudering av ett valt körstycke tillsammans med kör/ensemble i ca 10-15 minuter. Du tar med dig två olika stycken, och juryn väljer ett av dessa.
 • solistiskt orgelspel
  - Du medtar med en lista på minst fem stycken ur din repertoar. Från denna lista väljer du själv två stycken att spela för juryn. Styckena ska vara från skilda epoker inom konstmusiken, och ett av dem måste vara från barocken. Styckena skall inkludera pedalspel.
  - spela ett kort obligatoriskt stycke*
  - spela ett kort stycke a vista
 • liturgiskt orgelspel
  - spela två obligatoriska koraler med förberedda preludium. Koralerna ska framföras fyrstämmigt med pedal. En av de två koralerna ska spelas triomässigt, du väljer själv vilken. *
  - spela en eller två andra koraler a vista, fyrstämmigt med pedal.
 • satslära
  - komplettera en given melodi med funktionsanalys till en traditionell fyrstämmig sats
  - skriva en motstämma till en annan given melodi
  - harmonisera, utan tillgång till instrument, en tredje melodi
 • gehör med musiklära
  - skilja på olika typer av ackord
  - komplettera en ofullständig notbild med rätta tonhöjder, rätt rytm eller rätt harmonik
  - visa grundläggande teoretisk kännedom om intervall, treklanger, skalor, ton- och taktarter

*Givna obligatoriska uppgifter (kursiverade ovan) skickas så att de finns hos de sökande två veckor före provet.

Tänk på att komma väl förberedd till samtliga provmoment! Vid antagning läggs särskild vikt vid provresultaten i liturgiskt orgelspel och kördirigering.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Hållbara städer och samhällenFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Kyrkomusik
Studietakt: 100%, 50%, individuell studiegång
Utbildningsstart: HT23
Ort: Stockholm
Första ansökningsdag: Februari 2023
Sista ansökningsdag: April 2023

Viktiga datum

April 2023
Sista ansökningsdag för hösttermin

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 september 2022