Marie Cederschiöld högskola avvecklar kyrkomusikerprogrammet på grund av brist på statliga medel

Marie Cederschiöld högskola meddelar idag att de kommer att avveckla sitt välrenommerade kyrkomusikerprogram. Beslutet kommer som en konsekvens av budgetbeslutet i Riksdagen den 19 december 2023, där det klargjordes att kyrkomusikerutbildningen inte kommer att erhålla några statliga medel.

Trots intensiva insatser för att säkra finansiering från både departementet och Svenska kyrkan, har högskolan inte lyckats hitta den ekonomiska bärkraft som krävs för att fortsätta driva programmet på lång sikt.

Roger Klinth

Roger Klinth

Det är med stor sorg och besvikelse vi måste fatta detta beslut. Kyrkomusikerprogrammet har varit en viktig del av vår högskolas utbildningsutbud och har bidragit till att utbilda kompetenta och engagerade kyrkomusiker. Tyvärr har vi inte kunnat hitta en hållbar lösning för att fortsätta driva programmet, säger Roger Klinth, rektor vid Marie Cederschiöld högskola.

För nuvarande studenter på kyrkomusikerprogrammet kommer högskolan att erbjuda möjligheten att slutföra sin utbildning inom den normerade studietiden. Individuella studieplaner kommer att tas fram för de studenter som vill och har möjlighet att slutföra utbildningen inom utsatt tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023