Studier kring flickor och idrott uppmärksammas i samband med ny rapport från Centrum för idrottsforskning

Forskarna Åsa Kneck och Anders Kassman vid Marie Cederschiöld högskola har under flera år studerat förutsättningar och uppfattningar kring flickors möjlighet till fysisk aktivitet och idrott. I veckan publicerades en rapport från Centrum för idrottsforskning som bland annat visar att killar är överrepresenterade inom föreningsidrotten. När det gäller tjejers idrottande är skillnaderna mellan olika typer av bostadsområden betydligt större än för killar. I resurssvaga områden saknas varannan tjej där jämfört med om idrottandet var jämlikt fördelat i landet.

I rapporten diskuteras inte orsakerna till att killar är mer aktiva inom föreningsidrotten, men Åsas och Anders tidigare studier, som gjorts genom intervjuer med föräldrar, barn, ungdomar och tränare i ett Stockholmsområde, visar till exempel att den sociala aspekten är viktigt. Har man kompisar som idrottar så är man mer benägen att intressera sig för idrott själv. Även inställning och attityd hos föräldrarna har betydelse för vilka som väljer att idrotta. Det gäller oavsett om föräldrarna är födda i Sverige, Eritrea, Somalia eller Syrien.

I ett inslag i SVT Nyheter den 18 april intervjuas Åsa Kneck:

”Vi tänker ofta att det ska finnas andra behov och uppfattningar hos föräldrar med utländsk bakgrund, men vi såg att även svenskfödda föräldrar tänker att det finns skillnader mellan pojkar och flickor, både när det gäller deras behov av fysisk rörelse och hur de får röra sig i närområdet, säger forskaren Åsa Kneck.”

Åsa Kneck i inslaget på SVT

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 april 2023