Marja O

Hur behandling för barn som utsätts för våld inom familjen förbättras?

I sin presentation fokusera Marja Onsjö, Göteborgs universitet, hur behandling för barn som utsätts för våld inom familjen förbättras? Många barn aktuella inom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) har erfarenheter av våld inom familjen. I arbetet med att förbättra de behandlingsinsatser som erbjuds är de berörda barnens röster en värdefull informationskälla.

Parallellt med att barnen var på BUP pågick det mycket otrygghet samtidigt exempelvis har mycket missats inom BUP, exempelvis mobbing, som kan pågå parallellt. Även om våldet har blivit talbart så kan man inte förutsätta att det har upphört. Även om det inte är fysiskt våld så kunde det vara en rädsla för den våldsutövande föräldern eller att trakasserier kunde fortgå över exempelvis sociala medier. Barnet behöver tid och utrymme att berätta därtill är det komplexa livs och familjesituationer vilket kräver insatser som kan hantera detta. Barn kan inte tvingas att berätta om saker utan är agenter i behandlingskontexten men de olika delarna av utsattheten och andra familjemedlemmar situation behöver uppmärksammas. Vidare lyfter Marja hur barn kan känna förvirring inför varför de är på BUP och vad de ska göra där.Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 oktober 2022