Nya förlagsavtal och tidskriftsprenumerationer 2024

Varje år ser biblioteket över vilka förlagsavtal och tidskriftsprenumerationer som vi ska ha kommande år. Nytt för 2024 är att vi har open access-avtal med Frontiers, MJS och PLOS som täcker hela publiceringsavgiften i förlagens tidskrifter, samt open access-avtal med MDPI som täcker 20% av publiceringsavgiften. Vi har även börjat prenumerera på två nya tryckta tidskrifter: Kyrkans tidning och Läkartidningen.

En stor del av tidskrifterna inom våra avtal har nu gått från att vara hybridavtal där biblioteket står för en del av publiceringsavgiften, till att de flesta tidskrifter i våra avtal är helt open access och att biblioteket betalar hela publiceringsavgiften för de flesta tidskrifterna!

Klicka här för att läsa mer om open access

Nya Förlagsavtal

  • MDPI är ett open access-förlag med drygt 430 tidskrifter inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Avtalet med MDPI ger deltagande organisationer 20 % rabatt på publiceringsavgiften.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Hittills omfattas Frontiers, MJS, och PLOS av detta beslut, vilket innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i tidskrifter från dessa förlag helt utan avgift för vare sig författaren eller lärosätet.

  • Frontiers ger ut närmare 230 öppet tillgängliga tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.
  • MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) är ett svenskt förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter inom medicinområdet. I dagsläget ger de ut nio tidskrifter.
  • PLOS (Public Library of Science) är ett icke vinstdrivande förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. PLOS ger ut 15 tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap.

Nya prenumerationer på tryckta tidskRifter

  • Kyrkans tidning - pappersutgåvan av kyrkanstidning.se utkommer varje vecka och har fokus på det som händer i och omkring Svenska kyrkan.
  • Läkartidningen - pappersutgåvan av lakartidningen.se utkommer varannan vecka och innehåller bland annat granskade vetenskapliga artiklar som indexeras i PubMed.

Aktuellt nummer av de tryckta tidskrifterna står i biblioteket och läses på plats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024