Gail Dunberger

Institutionen för vårdvetenskap

Titel: Docent och lektor

Telefon: 076-636 50 13

E-post: gail.dunberger@mchs.se

Adress: Marie Cederschiöld högskola, Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Folkungagatan 127

Arbetsområden

Gail Dunberger är legitimerad onkologisjuksköterska och arbetar sedan 2013 som lektor på institutionen för vårdvetenskap vid Marie Cedershiöld högskola. Hennes forskningsområde berör främst kvinnors hälsa efter cancersjukdom i bäckenområdet.

År 2010 disputerade Gail vid Karolinska Institutet med avhandlingen Self-reported fecal incontinence and quality of life among gynecological cancer survivors. Som kliniskt intresserad sjuksköterska var det för hennne en självklarhet att efter disputationen kombinera klinisk vård med fortsatt forskning för att implementera ny kunskap. Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ GU fick Gail en unik möjlighet att bygga upp och ansvara för en forskningsdriven sjuksköterskeledd mottagning. Det var den första mottagningen i sitt slag i Sverige där målet var att vetenskapligt kartlägga symtom, behov och rehabiliteringsinsatser hos kvinnor efter bäckencancer. Mottagningens huvudsakliga kliniska syftet är att förbättra och utveckla eftervård och stärka egenvård. Det stöd och den omvårdnad som ges grundas på denna forskning och på de erfarenheter som byggts upp vid mottagningen som funnits sedan dess. Vid mottagningen har åtskilliga kvinnor med symtom som behandlingen medfört fått hjälp och samtidigt har värdefulla data samlats in som hittills legat till grund för två doktorsavhandlingar där Gail varit bihandledare.

Under sina år som forskare har Gail ansvarat för två kvantitativa datainsamlingar som har genererat åtskilliga publikationer. Publikationerna har en klar gemensam nämnare; att belysa livskvalitet, social- och sexuell funktion och fysisk aktivitet efter cancerbehandling. Denna värdefulla kunskap har lett till förbättrad eftervård för kvinnor efter cancerbehandling. Gail ser sig själv som en viktig ambassadör för de kvinnor som lever med funktionsnedsättande besvär efter cancerbehandling i bäckenområdet.

Nya forskningssamarbeten med Caroline Krook och Carina Lundh Hagelin på högskolan har breddat Gails kompetens och givit henne värdefull kunskap i kvalitativ forskningsmetodik. Med en hermeneutisk-fenomenologisk metod har de studerat kvinnors levda erfarenhet av att leva med avföringsinkontinens.

AKTUELL FORSKNING

Upplevelser av omhändertagande, undersökning och behandling vid förstadium till analcancer

I ett samarbete mellan Ersta Sjukhus och högskolan startades under 2021 ett doktorandprojekt. I avhandlingsarbetet kommer doktoranden att utvärdera en ny behandlingsmetod för att tidigt behandla förstadier till analcancer – ett ämne som ligger nära Gails forskningsområde och hennes pedagogiska ämnen sexuell hälsa och onkologi. I ett av doktorandens fyra delarbeten kommer patienters erfarenhet av behandlingsmetoden undersökas kvalitativt.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Publikationer

Linda Åkeflo, Eva Elmerstig, Karin Bergmark, Gail Dunberger (2023). Barriers to and strategies for dealing with vaginal dilator therapy - Female pelvic cancer survivors' experiences: A qualitative study
Linda Åkeflo, Gail Dunberger, Eva Elmerstig, Viktor Skokic, Gunnar Steineck, Karin Bergmark (2021). Cohort profile: an observational longitudinal data collection of health aspects in a cohort of female cancer survivors with a history of pelvic radiotherapy : a population-based cohort in the western region of Sweden
Eleftheria Alevronta, Viktor Skokic, Gail Dunberger, Cecilia Bull, Karin Bergmark, Rebecka Jörnsten, Gunnar Steineck (2021). Dose-response relationships of intestinal organs and excessive mucus discharge after gynaecological radiotherapy.
Caroline Krook, Carina Lundh Hagelin, Gail Dunberger (2021). Living in limbo: Meanings of living with fecal incontinence as narrated by women after treatment for pelvic cancer
Linda Åkeflo, Eva Elmerstig, Gail Dunberger, Viktor Skokic, Amanda Arnell, Karin Bergmark (2021). Sexual health and wellbeing after pelvic radiotherapy among women with and without a reported history of sexual abuse: important issues in cancer survivorship care
Anna Lindgren, Gail Dunberger, Gunnar Steineck, Karin Bergmark, Anna Enblom (2020). Identifying female pelvic cancer survivors with low levels of physical activity after radiotherapy: women with fecal and urinary leakage need additional support
Maria Hedelin, Viktor Skokic, Ulrica Wilderäng, Rebecca Ahlin, Cecilia Bull, Fei Sjöberg, Gail Dunberger, Karin Bergmark, Andrea Stringer, Gunnar Steineck (2019). Intake of citrus fruits and vegetables and the intensity of defecation urgency syndrome among gynecological cancer survivors.
Ragnhild Johanne Tveit Sekse, Gail Dunberger, Mette Linnet Olesen, Maria Østerbye, Lene Seibaek (2019). Lived experiences and quality of life after gynaecological cancer: An integrative review
Eleftheria Alevronta, Viktor Skokic, Ulrica Wilderäng, Gail Dunberger, Fei Sjöberg, Cecilia Bull, Karin Bergmark, Rebecka Jörnsten, Gunnar Steineck (2018). Dose-response relationships of the sigmoid for urgency syndrome after gynecological radiotherapy.
Gunnar Steineck, Viktor Skokic, Fei Sjöberg, Cecilia Bull, Eleftheria Alevronta, Gail Dunberger, Karin Bergmark, Ulrica Wilderäng, Jung Hun Oh, Joseph O Deasy, Rebecka Jörnsten (2017). Identifying radiation-induced survivorship syndromes affecting bowel health in a cohort of gynecological cancer survivors.
Gunnar Steineck, Fei Sjöberg, Viktor Skokic, Cecilia Bull, Ulrica Wilderäng, Eleftheria Alevronta, Gail Dunberger, Karin Bergmark, Rebecka Jörnsten (2017). Late radiation-induced bowel syndromes, tobacco smoking, age at treatment and time since treatment - gynecological cancer survivors.
Helena Lind, Eleftheria Alevronta, Gunnar Steineck, Ann-Charlotte Waldenström, Tommy Nyberg, Caroline Olsson, Ulrica Wilderäng, Gail Dunberger, Massoud Al-Abany, Elisabeth Åvall-Lundqvist (2016). Defecation into clothing without forewarning and mean radiation dose to bowel and anal-sphincter among gynecological cancer survivors
Gail Dunberger, Maria Hellbom, Karin Bergmark, Karin Ahlberg (2015). Tidig och individualiserad cancerrehabilitering viktig
[Fulltext]
Gail Dunberger, Helena Thulin, Ann-Charlotte Waldenström, Helena Lind, Lars Henningsohn, Elisabeth Åvall-Lundqvist, Gunnar Steineck, Ulrika Kreicbergs (2013). Cancer survivors' perception of participation in a long-term follow-up study

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024