Vilka blir livsvillkoren i samband med demens

Demenssjukdom är en av våra största folksjukdomar. Av 150 000 demenssjuka i vårt land bor idag två av tre i eget boende. Sjukdomarna pågår ofta under många år och ännu finns ingen botande behandling. Antalet drabbade kommer öka under kommande decennier.

Att musik kan vara hälsa i samband med kognitiv sjukdom är ett område som berörs i en utbildning på 7,5 högskolepoäng som nu har nått sitt slut. Ett annat område är hur stor betydelse färg kan ha för den med demenssjukdom. Att bära färgglada kläder kan vara en möjlig väg att nå fram till personer vars normala kognitiva förmågor sviktar. På utbildningens avslutningsdag hade en av deltagarna med sig en röd kavaj som han gärna skänkte till den med rätt storlek. Att använda sig av mer färg gör det enklare för en person med kognitiv sjukdom att förstå och komma ihåg. Färg skapar också mer glädje, istället för att alltid vara svartklädd som många är. Det är en viktig reflektion som tre av deltagarna på kursen gör. Precis som musik så kan färg beröra oss alla bortom analyserande och begreppsligt tänkande.

Andra verktyg man har fått med sig att jobba efter är att stå kvar, vi har ofta så bråttom, men för den kognitivt sjuka tar det tid, så det gäller att ta sig tid att invänta svar och inte bara rusa vidare.

- 20 sekunder, säger Carl-Henrik, vänta 20 sekunder innan du springer vidare, så kommer du oftast att få ett svar.

- Ja, och att ta sig tid att lära sig och komma ihåg den demenssjukes namn, det gör stor skillnad, fyller Maria i, säg deras namn när du hälsar och konverserar, då är det lättare för dem att lyssna och förstå.

- Ytterligare en viktig aspekt är att se till att det är kontinuitet, påpekar Estelle. Att man satsar på personalresurser så att det är samma personer som rör sig runt den demenssjuka och kan bli igenkända.

Enkla saker som gör stor skillnad. Tyvärr saknas det litteratur i det här ämnet konstaterar de, men att några av kursdagarna var förlagda till Silviahemmet det uppskattades mycket. De vet verkligen vad de pratar om, avlutar de här tre deltagarna som är Estelle Wiesel, Carl-Henrik Karlsson och Maria Watolla

Utbildningen ”Att stödja vi kognitiv sjukdom/demenssjukdom” startar igen till hösten 2024 i ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola, Silviahemmet och Ersta diakoni och riktar sig till den som arbetar i kyrkan och möter personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och deras närstående i församlingen, i vård och omsorgsboenden eller på sjukhus. Läs mer mchs.se/silviadiplom

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024