Hur kan man bättre upptäcka och stödja suicidnära personer

Under hösten 2023 gavs en angelägen och viktig utbildning för att bättre skapa förtroende och känna trygghet i sig själv när man möter personer som befinner sig i en suicidal kris. Stödet från andra människor kan då vara livsavgörande.

När tiotusentals personer varje år försöker ta sitt liv och omkring 1500 personer lyckas att ta sitt liv varje år behövs mycket stöd och hjälp för att bättre förstå och kunna hjälpa. En stor del av dessa personer har varit i kontakt med hälso- och sjukvården och med social omsorg i nära anslutning till att de tog sitt liv. Detta innebär att det finns en möjlighet att fånga upp och erbjuda ovärderligt stöd för den suicidnära personen, men också för de närstående och efterlevande vars liv också kraftigt påverkas.

28 personer genomförde nyligen en ny utbildning på Marie Cederschiöld högskola, för att bättre kunna stödja suicidnära personer, med Pernilla Omerov som kursansvarig. De har nu fått fler verktyg och större kunskap om bättre sätt att ge stöd och upptäcka behovet som en suicidnära person kan ha.

Några av deras kommentarer från utvärderingen

"Det var varit en väldigt innehållsrik och bred kurs. Den har tagit upp både det elementära inom självmordsprevention och efterlevande stöd samt gett information om så mycket mer. Den inspirerar verkligen att fortsätta utbilda sig samt ge goda verktyg att använda i sitt arbete. Jag ser framemot en
fortsättning".

"Möjligheten till grupparbeten och samtalen emellan kursdeltagarna, en fantastiskt fin möjlighet att ta del av varandras olika professionsområden, erfarenheter, synsätt och kunskap. Mycket givande"!

"Många föreläsningar var väldigt givande. Framför allt Pernillas egna föreläsningar, men även Peter Lundberg föreläsning var väldigt givande".

"Superbra föreläsning från Susanne Tell".

"Mycket bra kurs! Pernilla får absolut inte bytas ut, bästa läraren jag har haft"!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024