Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld

En ny utbildning för dig som vill fördjupa och bredda din kunskap om socialt arbete med våldsutsatta barn och barn som upplever våld mot en närstående

Institutionen för Socialvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten vid Marie Cederschiöld högskola en utbildning om att utreda, bedöma och behandla barn som utsätts för eller upplever våld mot en omsorgsperson.

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till dig som har en grundläggande utbildning inom socialt arbete eller motsvarande.

Läs mer och anmäl dig här >>

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 december 2022