Att utreda, bedöma och behandla

Våldsutsatta barn och barn som upplevt våld

Vill du fördjupa och bredda din kunskap om socialt arbete med våldsutsatta barn och barn som upplever våld mot en närstående?

Institutionen för Socialvetenskap genomför tillsammans med Uppdragsutbildningsenheten vid Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola) en utbildning om att utreda, bedöma och behandla barn som utsätts för eller upplever våld mot en omsorgsperson.

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till dig som har en grundläggande utbildning inom socialt arbete eller motsvarande.

Kursinnehåll
I kursen behandlas våldets konsekvenser för barn som har utsatts för eller på annat sätt upplevt våld. Fokus i kursen ligger på det sociala arbetets praktik både vad gäller utredning, riskbedömning och stödjande och behandlande insatser.

Områden som behandlas i kursen är bland annat:
- Aktuell forskning om våld mot barn
- Psykotraumatologi
- Metoder för utredning och riskbedömning
- Stödjande och behandlande insatser till barn som utsatts
för våld och deras familjer
- Samtal med våldsutsatta barn och deras föräldrar
- Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer

Målgrupp
Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär högskoleutbildning. Utbildning är på avancerad nivå vilket medför att deltagarna bör ha en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Undervisningsformer
Kursen bedrivs som halvtidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och individuella reflektionsövningar.

Kursen samläses med studenter på Magisterprogrammet.

Lärare
Kursansvarig är Linda Jonsson fil. dr. i socialt arbete. Linda är lektor och forskare vid Marie Cederschiöld högskola. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningar om olika former av våld mot barn och unga och hennes pågående forskning rör bland annat insatser för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Övriga lärare är Maria Eriksson ,professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola samt Anette Birgersson, socionom, legitimerad psykoterapeut, föreläsare och utbildare med fokus på sexuella övergrepp och trauma

Kursträffar
Kursen ges med sex gemensamma kursträffar under våren 2025.
Anmäl dtt intresse för nästa kursstart här

Plats
De fysiska kursträffarna hålls i högskolans lokaler, Campus Ersta, Södermalm i Stockholm.
De digitala kursträffarna hålls via det digtala mötesverktyget Zoom.


Kostnad
ca 11 800 kr (exkl. moms). Priset kan komma att justeras inför nästa kursstart.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning nedan.

Anmälan
Anmälan sker på denna sida
Anmäl dtt intresse för nästa kursstart här

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fordras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildning

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Våren 2025
Ort: Campus Ersta (Stockholm) samt Digitalt
Språk: Svenska

Fler kurser som samläses med Magisterprogrammet

Höstterminen - Att utreda, bedöma och behandla personer som utövar våld i nära relation, 7,5 hp
Läs mer här

Vårterminen - Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna, 7,5 hp
Läs mer här

INFORMATION OM KURSINNEHÅLL

Kursledare
Linda Jonsson
linda.jonsson@mchs.se

 

Studierektor
Lisa Lundberg
0704-98 60 98
lisa.lundberg@mchs.se

INFORMATION kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Bild på Annette Falk Jonsson

Annette Falk Jonsson

Administratör

08-555 051 19

annette.falk-jonsson@mchs.se

Läs mer
Bild på Ulf Hammare

Ulf Hammare

Studierektor

08-555 051 09

ulf.hammare@mchs.se

Läs mer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024