Sköndalsinstitutets skriftserie 1998–2005

Mellan 1998 och 2005 gav dåvarande Sköndalsinstitutet, numera Avdelningen för forskning om det civila samhället, ut en skriftserie.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

array
Charlotte Engel (2006). Svenska kyrkans sociala arbete - för vem och varför?
[Fulltext]
Thomasina Borkman, Magnus Karlsson, Carol Munn-Giddings, Lesley Smith (2005). Self-help and mental health: case studies of mental health self-help organizations in US, England and Sweden
Göran Johansson (2005). Särlaregnets tid: fragment och bilder från Betania - pingstförsamling i och ur tiden
Tommy Lundström (2004). Teorier om frivilligt socialt arbete: en diskussion om forskningens läge och organisationernas framtid
Charlotte Engel (2002). För en ny tid?: förskjutning eller förnyelse - en inventering av diakonins dilemma
Jan-Håkan Hansson, Filip Wijkström (2001). Civilt samhälle, social ekonomi eller nonprofit?: fallet Basta arbetskooperativ : slutrapport från ett forskningsprojekt
Anna Meeuwisse (2001). Ett högriskprojekt: om missbrukarrehabilitering på Basta arbetskooperativ
Eva Jeppsson Grassman (2001). Medmänniska och anhörig : en studie av informella hjälpinsatser
Göran Johansson (2001). Räcka varandra handen: mångsidig, entydig, kontinuerlig - narkotikaprevention i norra Örebro län
Göran Johansson (2001). Varför hade Moses en syster?:  antropologiska aspekter på berättelser och föreskrifter ur Moseböckerna
Göran Johansson (2001). Välsignelse eller förbannelse?: om koka och kokabruk
Magnus Karlsson (2000). Delade erfarenheter: om självhjälpsgrupper i Sverige
Emilia Forssell (1999). Äldres död: anhöriga och personal berättar
Göran Johansson (1998). Det lilla extra
Göran Johansson (1998). Saligare att ge: om givandets problem - ett missionsexempel

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023