APA-guiden är uppdaterad

Nu finns en ny version av APA-guiden. Större delen av innehållet är samma som i den gamla guiden men formen är omgjord. Vi har även lagt till fler typer av referenser, till exempel e-bok, inspelad föreläsning och interna dokument.

Vad är APA?

APA är en referensstil, vilket är ett system för hur man ska ange en källa. När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon annan är det nödvändigt att ange en referens till källan. Syftet med att referera är att visa upphovet till en källa och att läsaren ska kunna hitta denna källa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2024