Nya publiceringsavtal

Forskare vid samtliga av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kan nu publicera i eLife samt i tidskrifter från förlaget JMIR Publications utan avgift för vare sig författare eller lärosäte.

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova fattade i höstas ett inriktningsbeslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Beslutet innebär att alla forskare kopplade till någon av Bibsamkonsortiets deltagande organisationer kommer att kunna publicera i tidskrifter från dessa förlag helt utan avgift för vare sig författaren eller lärosätet. Sedan tidigare omfattas även Frontiers, MJS, och PLOS av detta beslut.

  • eLife är en icke-vinstdrivande vetenskaplig tidskrift som publicerar forskning inom medicin och livsvetenskaperna. Avtalet med eLife gäller från 1 april 2024 och löper året ut.
  • JMIR Publications ger ut 35 tidskrifter inom ämnen som e-hälsa, telemedicin och medicinsk informatik. Avtalet med JMIR Publications gäller från 1 juni 2024 och löper till och med 31 december 2025.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024