Foto på Ali Mohammadnasehi

Ali Mohammadnasehi tog sin sjuksköterskeexamen i januari 2023. Han är mycket nöjd med utbildningen på Marie Cederschiöld högskola.

Ali har gått sjuksköterskeprogrammet på Marie Cederschiöld högskola

Ali Mohammadnasehi tog sin sjuksköterskeexamen vid Marie Cederschiöld högskola i januari 2023 och har sedan dess arbetat på den palliativa avdelningen på Ersta sjukhus. Han har framförallt uppskattat utbildningens praktikperioder och hur dessa förberedde honom för yrket.

Ali Mohammadnasehi, utbildad sjuksköterska, valde framförallt sjuksköterskeyrket för att det inte bara är ett jobb, utan även en möjlighet att hjälpa människor. Han menar att yrket sträcker sig så mycket längre än till att hjälpa bara patienten:
– Många tänker kanske att sjuksköterskan endast hjälper den som är sjuk, det vill säga patienten, men som sjuksköterska har du ett större ansvar, gentemot anhöriga och andra viktiga personer i patientens närhet. Yrket är också brett och du kan jobba inom många olika områden, vilket lockade mig.

Givande grupparbeten

 

Under tiden som student vid Marie Cederschiöld högskola fick Ali arbeta mycket med problembaserat lärande, ett studieupplägg som öppnar upp för intressanta samtal inom ämnesområdet. Han minns sina år som student vid högskolan som givande, inte minst grupparbetena.

– Utbildningen var intressant, fantastisk och lärorik. Varje termin tilldelas studenterna en basgrupp, vilket bidrar till möjligheten att lära känna medstudenterna. Grupparbeten ger erfarenheter som behövs i yrket, till exempel hur man bäst arbetar i ett team, berättar Ali och fortsätter:

– Sen har vi många fina resurser här, ett bibliotek där man gärna sitter och läser länge och en fantastisk panoramautsikt. Ett annat plus är att programmet är kostnadsfritt för utländska studenter och icke EU-medborgare.

Värdefull PRAKTIK PÅ arbetsplatser

 

Det allra bästa med utbildningen har dock varit den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), menar Ali:

– Mest har jag uppskattat våra praktikperioder, som ger en mycket bra möjlighet att praktiskt lära sig yrket. Under utbildningen har man flera olika praktikperioder, vilket ger värdefull erfarenhet från olika typer av arbetsplatser som vårdcentraler, psykiatriska avdelningar, äldreboenden eller sjukhus.

Handlar om att se människan


Nu arbetar Ali som sjuksköterska på den palliativa avdelningen på Ersta sjukhus. Den palliativa vården handlar om att höja livskvaliteten hos de som är svårt sjuka och befinner sig i livets slutskede – ett uppdrag Ali ser som en möjlighet att få finnas till för och lyssna på patienter och anhöriga i olika situationer.

– Det handlar om att se människan bakom sjukdomen. Fokus ligger på att göra tillvaron för patienten så bra som möjlig, utöver eventuell medicinering och liknande. Ibland kan en patient säga ”Jag är inte rädd för att dö, men jag tänker på mina närstående”. Då behöver vi finnas där, även för de anhöriga. Det kanske inte handlar om information och tröst, utan att lyssna. Att aktivt lyssna på och se personen, säger Ali.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024