Sjuksköterske­­programmet

Som sjuksköterska kommer du att ha en viktig framtida roll för att medverka till ett hållbart samhälle i en föränderlig omvärld. Du skaffar dig kunskap och kompetens för att bedriva vård och omvårdnad utifrån ett etiskt förhållningssätt.

En översikt över vår sjuksköterskeutbildning

Marie Cederschiöld högskola i Stockholm utbildar framtidens sjuksköterskor med kompetens för att förverkliga vårdens grundläggande värden med solid grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskeutbildningen omfattar tre års heltidsstudier, är anpassad till EU:s krav och leder till en sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen om 180 högskolepoäng.

Huvudområde

Sjuksköterskeutbildningens huvudområde, vårdvetenskap, syftar till att förstå, förklara och teoretisera frågor som uppstår i samband med hälsa, ohälsa och sjukdom samt deras betydelse för individer, grupper och samhälle. Utbildningens fokus är hälsa och välbefinnande i olika vårdande sammanhang genom livets olika faser, för människor i alla åldrar. Målet är att du ska vara väl förberedd att självständigt arbeta i både dagens och framtidens hälso- och sjukvård samt verka på individ, grupp och samhällsnivå.

Utbildningsinnehåll och kursstruktur

Sjuksköterskeutbildningen omfattar tre års heltidsstudier, som ger totalt 180 högskolepoäng. Huvudområdet är vårdvetenskap och utgörs av 90 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete. Ämnet vårdetik med livsåskådningsvetenskap utgörs av 24 högskolepoäng och är sjuksköterskeutbildningens profil. Dessutom studerar du ämnena medicinsk vetenskap om 46 högskolepoäng, samt samhälls- och beteendevetenskap 20 högskolepoäng.

Sjuksköterskeutbildning Stockholm

Verksamhetsförlagd och klinisk utbildning omfattar hälften av utbildningstiden, och under denna del av utbildningen omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete, vilket ger dig behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Stockholms län.

Varför välja vårt sjuksköterskeprogram?

Mångsidighet och breda kunskaper

Du kommer att hämta kunskaper främst från vårdvetenskap, men även från vårdetik, livsåskådningsvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. Du utvecklar förmågor som lyhördhet, flexibilitet, noggrannhet och medkännande. Dessutom ökar du din förståelse för människan i välfärdssamhället, människors utsatthet samt ditt ansvar och ledarskap för att som sjuksköterska förverkliga vårdens grundläggande värden.

Etisk beredskap för hållbar vård

Du kommer att skaffa kunskaper som förbereder dig att hantera etiska svårigheter och utmanande situationer som sjuksköterska. Din etiska beredskap är avgörande för att skapa en hållbar och säker vård.

Att studera till sjuksköterska

Undervisning

Sjuksköterskeutbildningens pedagogik bygger på problembaserat och studentaktivt lärande. Du arbetar med verklighetsanknutna problem inom hälsa och vård i basgrupper, med ett kritiskt förhållningssätt. Föreläsningar, seminarier, klinisk och verksamhetsförlagd utbildning stödjer ditt lärande inför yrket som sjuksköterska.

Lokaler

Sjuksköterskeutbildningen vid Marie Cederschiöld högskola på Stigbergets höjd erbjuder fantastisk utsikt över Stockholm och ligger nära Slussen. Våra kulturhistoriska och nyrenoverade lokaler skapar en god studiemiljö.

Vi har moderna faciliteter som ett modernt studentkök, grupprum, tysta miljöer och ett nyrenoverat bibliotek. Närheten till caféer, lunchställen och kultur på Södermalm bidrar till en inspirerande studieupplevelse.

Utbildningsplan och kursplaner


Praktik

VFU sjuksköterskeprogrammet

En omfattande del av sjuksköterskeprogrammet är den kliniska utbildningen som genomförs i hälso- och sjukvårdsverksamheter, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU omsätts teoretisk kunskap i praktiskt arbete kontinuerligt under studiernas tre år.

Examen

Sjuksköterskeprogrammet leder till en sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen i vårdvetenskap. Din examen firas vid en högtidlig examenshögtid där du får ta emot Marie Cederschiölds sjuksköterskebrosch som ett bevis på att du är sjuksköterska med utbildning vid högskolan och som ett tack för din studietid hos oss.

Efter utbildningen

Var kan du arbeta?

Som sjuksköterska kan du arbeta inom många olika delar av samhället, både nationellt och internationellt.

Du kan arbeta:

 • I patienters hemmiljö
 • I primärvård
 • På sjukhus
 • Inom regioner, kommuner, statlig och privat verksamhet

Vad kan du arbeta med?

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den vård och omvårdnad de behöver. Du arbetar med att identifiera och möta de behov som både den som är sjuk eller anhörig kan ha. Du kan också arbeta med att stödja hälsa och förebygga sjukdom, och du möter människor i alla åldrar under livets alla faser.

Vidareutbildning

Vid Marie Cederschiöld högskola kan du vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom inriktningarna palliativ vård, psykiatrisk vård eller distriktssköterska.

Arbetsmarknadsprognos

Sjuksköterskor är en mycket eftertraktad yrkesgrupp, och framtidsutsikterna är mycket goda var än du som sjuksköterska väljer att arbeta. Ur ett nationellt och internationellt perspektiv finns ett mycket stort behov av sjuksköterskor, både på kort och lång sikt.

Behörighet/Förkunskapskrav


För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet:

 • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
 • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
 • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

eller

 • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
 • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
 • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens sjuksköterska

Om du inte har behörighet till att studera på högskola, men har jobbat eller gått en utbildning som inte ger behörighet till högskolan kan du ansöka på en särskild blankett för så kallad reell kompetens via UHR.

Betygsurval 70%, högskoleprovurval 30%

Vanliga frågor om sjuksköterskeutbildningen


Hur går antagningen till?

Antagningen sköts av antagningsenheten på universitets- och högskolerådet. Du når dem enklast via deras sida www.antagning.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är till dem du vänder dig för att söka till vårt 3-åriga sjuksköterskeprogram.

När får jag information om jag har kommit in på den sökta utbildningen?

Antagningsbeskedet får du via antagningsenheten (UHR, Universitets- och högskolerådet).

Det första antagningsbeskedet för höstterminen får du första eller andra veckan i juli månad och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av juli/i början av augusti. För exakta datum se antagning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det första antagningsbeskedet för vårterminen får du ungefär i mitten av december och det andra antagningsbeskedet får du i slutet av december. För exakta datum se antagning.se.

Hur många utbildningsplatser har sjuksköterskeprogrammet, 180hp och hur många tar ni in?

Vi har ca 130 platser och tar oftast in ett överintag på 30-40 studenter inför registrering och terminsupprop.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

FNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhetFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktion

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2024
Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Kontakt

Programansvarig Åsa Kneck

Övriga frågor, kontakta handläggarna på utbildningsstöd

När du går sjuksköterskeprogrammet krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

 • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
 • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
 • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

Programmet är campusbaserat men innefattar även nätbaserad kommunikation där lärplattformen itslearning och e-mötessystemet Teams är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024