Sjuksköterske­­programmet

Sjuksköterskeprogrammet vid Marie Cederschiöld högskola utbildar sedan år 1851 sjuksköterskor med solid grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskor som utbildas vid Marie Cederschiöld har beredskap att möta patienter, närstående och medarbetare med ett etiskt förhållningssätt och de kan medverka till en hållbar utveckling i ett föränderligt samhälle.

Sjuksköterskeprogrammet leder till en sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen i vårdvetenskap. Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng.

Huvudområdet inom sjuksköterskeprogrammet är vårdvetenskap och omfattar 90 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt examensarbete. Utbildningens huvudområde vårdvetenskap utgår från människans subjektiva erfarenheter och omfattar människans vård- och omsorgsbehov under livets olika faser.

Dessutom studeras ämnena medicinsk vetenskap om 46 högskolepoäng, samt samhälls- och beteendevetenskap 20 högskolepoäng.

Ämnet vårdetik med livsåskådningsvetenskap utgörs av 24 högskolepoäng och är sjuksköterskeprogrammets profilområde. Ämnet har liksom palliativ vård en framträdande plats i programmet.

En omfattande del av sjuksköterskeprogrammet är den kliniska utbildningen som genomförs i hälso- och sjukvårdsverksamheter, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU omsätts teoretisk kunskap i praktiskt arbete kontinuerligt under studiernas tre år. Varje VFU omfattar minst fem veckor då kunskaper tillämpas inom fem olika vårdområden: Palliativ vård, vård av äldre, primärvård, somatisk vård och psykiatrisk vård, i Stockholms län.

Sjuksköterskeutbildningen utgår från den pedagogiska grundsynen problembaserat lärande (PBL). Det innebär att du som student ansvarar för ditt eget lärande. En viktig del av PBL är grupparbeten, där du som student får undersöka olika problem och därmed träna på att använda ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Utöver grupparbeten ingår föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och handledning.

Var kan jag arbeta?

Som sjuksköterska kan du arbeta inom många olika delar av samhället, både nationellt och internationellt. Arbete finns på sjukhus, i primärvård, i patienters hemmiljö, inom regioner, kommunal, statlig och privat verksamhet.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPSKRAV

För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet. Du behöver också särskild behörighet:

  • lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B,
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt
  • lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A)

eller

  • lägst betyget E i Matematik 2A/2B/2C,
  • lägst betyget E i Samhällskunskap 1B/1A1+1A2 samt
  • lägst betyget E i Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1 och Biologi 1). Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Omvårdnadsprogrammet.

Reell kompetens - ansökan för dig som inte har behörighet
Om du inte har behörighet till att studera på högskola, men har jobbat eller gått en utbildning som inte ger behörighet till högskolan kan du ansöka på en särskild blankett för så kallad reell kompetens via UHR.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

I dina studier till sjuksköterska varvar du teori och praktik. Under kurserna med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du möjlighet att utveckla din kliniska kompetens med ledning av målen för lärande i din kurs. Under VFU kan arbetstiderna variera mellan placeringar beroende på vilken verksamhet det gäller. Genom VFU kommer du att få erfarenhet från många olika vårdområden under utbildningens gång. Målet är att du ska var väl förberedd inför ditt kommande yrke som sjuksköterska när du är klar med utbildningen. Läs mer om VFU här.

Globala mål som utbildningen berör

FNs globala mål: Ingen hungerFNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhetFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktion

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 180
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 100%
Utbildningsstart: HT24
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2024
Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Viktiga datum

15 mars
Ansökan öppnar till höstterminen 2024
15 april
Ansökan stänger till höstterminen 2024

Kontakt

Handläggarna på utbildningsstöd

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2024