Promoting academic literacy in higher education

Forskning visar att studenter inom högre akademisk utbildning har svårigheter med att tillägna sig det akademiska språket samt att få stöd i att lära sig och att utveckla ett akademiskt språkbruk är begränsat. De resurser som finns för att stödja utveckling av akademiskt språkbruk räcker ofta inte till i relation till de behov studenter har. Vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola pågår ett forskningsprojekt med syftet att beskriva och utforska evidensbaserade metoder och strategier för att främja studenters akademiska litteracitet.

Ett akademiskt språkbruk är viktigt för att klara av akademiska studier inom högre utbildning, och att kunna arbeta evidensbaserat i sitt kommande yrke. I projektet studeras vilka metoder och strategier som används på högskolor och universitet för att främja utvecklingen av akademiskt språkbruk samt hur studenter upplever att använda metoder och strategier för att utveckla sitt akademiska språk. Forskningsstudien genomförs i form av en systematisk litteraturöversikt (scoping review).

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
  • Birgitta Bisholt
Tidsperiod: 2020-2021
Forskningsområde: Vårdvetenskap
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023