Pengar och pengens mening

I projektet analyseras i tre integrerade delprojekt, pengar som artefakt, pengar som begrepp och "pengen" som fenomen.

Som artefakt är pengar en produkt av mänsklig verksamhet som påverkar beteenden och relationer. Begreppet pengar betecknar den fysiska eller elektroniska artefakten i sig. ”Pengens” innebörd analyseras fenomenologiskt. Vilka villkor kan skapa ett sådant socialt, emotionellt, logiskt eller moraliskt motstånd att vissa saker inte utväxlas mot pengar, exempelvis: kroppsdelar, titlar, heder, rättsliga avgöranden, ”kronjuveler” och andra tabun. Sådana begränsningar i pengarnas funktionalitet – kommersialiseringens gräns ­– indikerar egenskaper i pengens inneboende väsen. På andra sidan den gränsen har pengen snarast en negativ, korrumperande värderingsmässig potential.

Projektet innehåller även en tillämpad del där den teoretiska analysen används för att diskutera villkoren för användning av pengar i idéburna organisationer och ideellt arbete.

Projektet avropperteras i en monografi.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: Ingen fattigdomFNs globala mål: JämställdhetFNs globala mål: Minskad ojämlikhetFNs globala mål: Hållbar konsumtion och produktion

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2020-2023
Forskningsområde: Socialt arbete
Projektstatus: Pågående

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022