PerCent

Projektet har som huvudsyfte att utforska hur en modell för personcentrerat arbete kan utvecklas, implementeras och utvärderas för att begränsa känslan av osäkerhet och öka personens tillit till den egna förmågan efter allogen stamcellstransplantation.

Syftet är att utveckla en person-centrerad omvårdnadsmodell inom allogen stamcellstransplantation och undersöka hur den påverkar patientens upplevelse och erfarenheter.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnande

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Katarina Holmberg, doktorand, Karin Bergkvist, Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet; Yvonne Wengström, Karolinska Institutet; samt kliniker och forskare inom Cellterapi och Allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
  • Carina Lundh Hagelin
Tidsperiod: 2018 -
Forskningsområde: Palliativt forskningscentrum
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Blodcancerfonden, Sophiahemmet Högskola, Marie Cederschiöld högskola

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 januari 2022