Valfri välfärd – en socialvetenskaplig studie av olika medborgargruppers erfarenheter

Projektet Valfri välfärd utgår ifrån antagandet att olika människor har olika förutsättningar när de väljer skola, äldreomsorg eller missbruksvård. Sjuka har inte samma förutsättningar som friska, högutbildade har inte samma förutsättningar som lågutbildade, svensktalande har inte samma förutsättningar som de som inte kan svenska och så vidare. Därför vill vi studera hur valfriheten uppfattas av olika människor med olika förutsättningar.

Under senare år har antalet val som vi måste ta ställning till i vardagen ökat kraftigt. Man förväntas välja vem som skall förvalta ens pensionspengar, vem som levererar elen i väggkontakten, vem man ska bli omhändertagen av när man blir gammal och så vidare. En tonåring som väljer till gymnasiet har många hundra utbildningar att välja mellan och någon som behöver hemtjänst har i många kommuner mellan femtio och hundra hemtjänstföretag att ta ställning till. Även någon som missbrukar alkohol eller narkotika har möjlighet att välja mellan olika behandlingsformer. Friheten att själv forma sitt dagliga liv har alltså blivit större. Den ökade valfriheten ställer dock också helt nya krav på oss som väljer. Vi måste vara pålästa och aktiva för att välja det rätta för oss. I många fall är man dessutom tvungen att välja och i andra fall straffas man med ett klart sämre alternativ om man inte själv väljer något.

Under perioden 2010 till 2012 kommer vi att fråga gymnasieelever, äldre och missbrukare i tre svenska städer hur de uppfattar sin valfrihet. Vi kommer även att tala med politiker och tjänstemän för att få deras syn på hur valfriheten fungerar i de tre kommunerna. Resultaten av undersökningen kommer att sammanställas till en bok som ges ut under 2015.

Johan Vamstad är den som håller igång de vardagliga sysslorna i projektet, han intervjuar människor, håller i enkätundersökningarna och sköter kontakter med omvärlden. Kerstin Stenius genomför också intervjuer och andra studier inom projektet som hon sammanställer till relevanta forskningsresultat. Lars Svedberg har ett övergripande ansvar för projektet och tillsammans med Johan och Kerstin leder han Valfri välfärd.

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
  • Lars Svedberg, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Kerstin Stenius, Stockholms universitet
Tidsperiod: 2010-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022