Undersökning av frivilliga insatser inom idrotten

Avdelningen för forskning om det civila samhället vid Institutionen för socialvetenskap ska undersöka frivilliga insatser i och utanför föreningslivet och i detta fall med fokus på ideellt arbete inom idrotten.

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2014-2015
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Riksidrottsförbundet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022