Publikationer

Lars Trägårdh. "Granskningssamhället i högtillitslandet Sverige" i Louise Bringselius (red.), Styra och leda med tillit: Forskning och praktik. Tillitsdelegationen, SOU 2018:38.

Susanne Wallman Lundåsen. "Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer". Socialmedicinsk tidskrift, 2018, Vol. 95: 9.

Susanne Wallman Lundåsen. Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. I Snabbtänkt : reflektioner från valet 2018. Sundsvall: Mid Sweden University.

Erik Lundberg (red.) Toleransens mekanismer: en antologi. Stockholm: Forum för levande historia, 2017. I boken medverkar Lars Trägårdh och Susanne Wallman Lundåsen.

Peter Örn (red.) Leda med tillit. Stockholm: Idealistas förlag, 2017. I boken medverkar Lars Trägårdh och Erik Blennberger.

Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk, och Lars Svedberg. Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar. Stockholm: SNS Förlag, 2013.

Susanne Wallman Lundåsen och Dag Wollebæk. "Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities." Journal of Elections, Public Opinion and Parties, 23 (3): 299-321, 2013.

Susanne Wallman Lundåsen och Lars Trägårdh, “Social Trust and Religion in Sweden: Theological Belief versus Social Organization.” i Joep de Hart, Paul Dekker & Loek Halman, Religion and Civil Society in Europe. Dodrecht: Springer Netherlands, 2013.

Dag Wollebæk, Susanne Wallman Lundåsen och Lars Trägårdh, “Three Forms of Interpersonal Trust. Evidence from Swedish Municipalities.Scandinavian Political Studies, 35 (4): 319-346, 2012.

Eric Uslaner with Susanne Lundåsen, “Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism.” i Eric Uslaner Segregation and Mistrust: Diversity, Isolation, and Social Cohesion. New York: Cambridge University Press. 2012.

Lars Trägårdh (red). Tilliten i det moderna Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm: SNS förlag, 2009.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022