Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Marie Cederschiöld högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av den första Tillitsbarometern (2009).

I januari 2017 fick programmet ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Den senaste, och tredje omgången, är också finansierad av fonden och genomfördes under hösten och vintern 2020–2021.

Undersökningen genomförs av SCB på högskolans uppdrag. I Tillitsbarometern 3/2020 ingår ytterligare ett dussintal kommuner samt även en panelstudie som påbörjades 2017. Viktade data levererades i mitten av mars, 2021, och resultat från analyserna redovisas i våra ”Levande rapporter” (se nedan), i media, samt över tid i vetenskapliga artiklar. Tack vare en tilläggsfinansiering, också från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, genomförs med början under 2019 en rad fördjupningsstudier i ett urval av kommuner och stadsdelar i Malmö och Stockholm. Resultat från dessa kommer att publiceras i en bok med planerad utgivning till våren 2022.

Kartan visar de kommuner som ingår i Tillitsbarometern. I Malmö och Stockholm genomförs studien även på stadsdelsnivå.

Levande rapporter

Vi publicerar på hemsidan tre rapporter som är ”levande” i den mening att de regelbundet utvecklas och uppdateras:

Levande Rapport 1 – Tillitsbarometern , 1 MB.
- presenterar resultat från de stora undersökningarna baserad på slumpmässiga urval (2009, 2017, 2020).
Levande Rapport 2 – Panelstudien , 394 kB.
- presenterar resultat från den panelstudie som påbörjades 2017.
Levande Rapport 3 – Fördjupningsstudierna , 240 kB.
- presenterar de pågående fördjupningsstudierna.

Vi välkomnar kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet. I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av våra rapporter att beakta sådana inspel.

Tillitsbarometern

Tillitsbarometern är en nationell befolkningsundersökning utförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Marie Cederschiöld högskola. Undersökningen är genomförd på lokal/kommunal nivå med syfte att studera relationen mellan tillit och variation i jämlikhet, föreningsliv, laglydighet, religiositet och etnisk mångfald. Undersökningen genomfördes första gången under 2009, Tillitsbarometern 1, och upprepades sedan under 2017 (Tillitsbarometern 2). Resultaten av dessa analyser visar att man kan identifiera en speciell form av tillit vid sidan av den form av tillit som oftast studeras, nämligen den generella tilliten. Denna form av tillit kallar vi lokalsamhälletillit. Denna form av tillit är speciellt känslig för förändringar på lokal nivå, till exempel ökad ojämlikhet och större etnisk mångfald. Den generella tilliten är å andra sidan mer stabil och tycks vara relaterad till uppfostran och socialisering i ungdom och barndom.

I den första studien från 2009 kunde vi fånga en betydande variation beträffande såväl generell tillit som lokalsamhälletillit, en i sig nog så viktig upptäckt. Tack för den nya undersökningen 2017, kunde vi även jämföra resultaten från 2009 med de nya från 2017 för att analyser förändring och trender och hur dessa är kopplade till andra faktorer i ett Sverige som befinner sig under ett snabbt förändringstryck. För undersökningen 2017 lades till även urval för Piteå, Stockholm och Göteborg, samt ett förtätat urval för Malmö. Tack vare ett nytt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond genomfördes, Tillitsbarometern 3, under hösten och vinter 2020/2021.

Läs mer om projektet.

Civilsamhället: "Mötesplats för mångfald" eller "Lika barn leka bäst"?

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning civilsamhället bidrar till att främja tillit och tolerans i en tid av ökande mångfald i det svenska samhället. Frågan ställs mot bakgrund av växande ojämlikhet, bestående arbetslöshet och segregation som sammanfaller med ökande migrationsströmmar. Vissa grupper - ungdomar som saknar högre utbildning, utrikes födda och särskilt flyktinginvandrare - är mer utsatta för långtidsarbetslöshet. Detta innebär att dessa grupper har ett speciellt stort behov av just de arbetsmarknadsnära sociala nätverk som de ofta saknar. Läs mer om projektet.

Tilliten bland unga

Utifrån Tillitbarometerns data skrev Julia Grosse avhandlingen Kommer tid kommer tillit: Unga vuxnas och medelålders erfarnheter (2012) vars syfte var att undersöka tilliten bland unga vuxna. Läs mer om avhandlingen.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
  • och Ali Abdelzadeh,
  • Lars Trägårdh
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2006-pågående
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående
Finansiär: Länsförsäkringsbolagens forskningsfond

Nyheter inom projektet

15 mars 2022: Ali Abdelzadeh är med på "Demokratin 100 år - en framtidsdag"

13 februari 2022: "Minskad tillit kommer att stå Sverige dyrt", Göteborgs-Posten

12 februari 2022: "En rättssäkerhet som inte ens en generaldirektör kan lita på", Dagens Arena

December 2021: "Finns klyftan mellan stad och land?", Länsförsäkringars forskningsfond, sändes på SVT forum

November 2021: "Dragkamp om resurserna mellan stad och land", konferens arrangerad av Länsförsäkringars forskningsfond, sänts på SVT Forum

24 november 2021: "Är tillit en svensk naturtillgång?" i Karlstadstidningen

5 oktober 2021: "Tilliten i samhället tar stryk av svensk naivitet" i Folkbladet.

Rapport från Byggmarknadskommissionen Byggnadsbranschen - tillit, korruption och kontroll.

30 augusti 2021: "Så är civilsamhället med och skapar tillit" i Altinget.

28 augusti 2021: "Kaos är granne med Gud - skötsamheten med den svenska reformismen" i Dagens Nyheter.

19 augusti 2021: "Äldres tillit till andra minskar" i Äldre i centrum.

22 juli 2021: "Segregationen minskar tilliten i småstads-Sverige" i Expressen.

19 juli 2021: "Svårt att skapa tillit" i Sveriges Radio.

19 juli 2021: Anna-Karin Wyndhamn: "Därför låter jag inte längre min dotter besöka förorten" i Göteborgs-Posten

13 juli 2021: "Den dyrbara tilliten" i Nya Wermlands-Tidningen.

11 juli 2021: "Ny undersökning: svenskars tillit varierar stort" i Aftonkuriren.

8 juli 2021: "Svårt att lita på andra i Olofström och Ronneby" i Sveriges Radio.

7 juli 2021: "Stora variationer i den svenska tilliten" i Altinget.

28 juni 2021: "Det svenska tillståndet mitt i politikens mitt" i Folkbladet.

11 juni 2021: "Arbete och skötsamhet är vägen in i Sverige" i Folkbladet

6 juni 2021: "Sverige - ett splittrat land" i Fokus

29 maj 2021: "Samhällets låglitare" i Vad vi vet

20 april 2021: "Finns svensk kultur?" Ett samtal mellan Navid Modiri och Lars Trägårdh

Se arkiverade nyheter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023