Tillitsbarometern

Tillitsprogrammet vid Marie Cederschiöld högskola utgör en långsiktig satsning som påbörjades 2006 med ett flerårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Detta stöd finansierade såväl en doktorandtjänst som senior forskning om social tillit i Sverige. Senare kom även bidrag från Vetenskapsrådet (VR), Sveriges Kommuner and Landsting (SKL) och Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att möjliggöra ytterligare forskning, bland annat genomförandet av den första Tillitsbarometern (2009).

I januari 2017 fick programmet ytterligare ett mångårigt stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond för att möjliggöra en ny omgång av Tillitsbarometern, vilken genomfördes 2017. Den senaste, och tredje omgången, är också finansierad av fonden och genomfördes under hösten och vintern 2020–2021.

Under våren 2024 genomförs den fjärde omgången av Tillitsbarometern, som förutom panelstudien också innefattar en nationellt representativ studie.

Undersökningen genomförs av SCB på högskolans uppdrag.

Levande rapporter

Vi publicerar på hemsidan tre rapporter som är ”levande” i den mening att de regelbundet utvecklas och uppdateras:

Levande Rapport 1 – Tillitsbarometern , 1 MB.
- presenterar resultat från de stora undersökningarna baserad på slumpmässiga urval (2009, 2017, 2020).
Levande Rapport 2 – Panelstudien , 394 kB.
- presenterar resultat från den panelstudie som påbörjades 2017.

Vi välkomnar kommentarer, frågor, uppslag från de som svarade på enkäten, intresserade från berörda kommuner, andra forskare och allmänhet. I den mån vi kan försöker vi i kommande upplagor av våra rapporter att beakta sådana inspel.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtFNs globala mål: Minskad ojämlikhet

Om projektet:

Kontaktperson:
Projektgrupp/medarbetare:
Tidsperiod: 2006-pågående
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Pågående

Anna Mankell, Ali Abdelzadeh (2023). The role of community trust for compliance with the Swedish COVID-19 immunisation programme. Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 51, nr 5, s. 704-710.

Susanne Wallman Lundåsen (2023). Intergroup contacts, neighborhood diversity, and community trust: The asymmetrical impact of negative and positive experiences. Journal of International Migration and Integration, 24(1), 163-188.

Susanne Wallman Lundåsen (2023). Engagement in civil society and different forms of social trust in the aftermath of the European refugee crisis. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 52(1), 243-259.

Finn Nilson, Anna Mankell. A Study of Differences in the Perceived Risk of Attaining a Residential Fire Injury. Preventive Medicine Reports, 2022, 30: 102030

Anna Mankell, Finn Nilson. Is the Perceived Risk of Fire-Related Injury and Trust in Local Authorities Affected by Rescue Services’ Actual Ability? Fire Technology 2023, 1-16

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024