Mellan kunskap och ideologi

Projektet syftade till att studera hur individuella aktörer (re-)producerar och/eller omförhandlar förhållandet mellan de två olika uppdrag, forskning och opinionsbildning – och därmed två olika institutionella logiker, som innefattas i svenska tankesmedjors verksamhet. Man undersökte även vilka strategier som används, på vilka arenor arbetet sker samt vilka praktiska utmaningar det kan innebära för organisationerna.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God utbildning

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2016-2019
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Ragnar Söderbergs stiftelse

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 januari 2022