Det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat – trender av informella insatser och frivilliginsatser

Syftet med projektet har varit att beskriva och kritiskt analysera det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat, med särskilt fokus på trender av informell omsorg och frivilliginsatser. Frågeställningar som berörts är vilka mönster av samvariation som finns mellan informella omsorgsgivare och de som gör frivilliginsatser, och hur ser mönstret av informell omsorg och frivilliginsatser ut över tid?

Metodologiskt har projektet genomförts bland annat genom en återanalysering av fyra stycken befolkningsstudier som utförts mellan åren 1992-2005 av Enheten för forskning om det civila samhället. Genomförande av ytterligare en befolkningsstudie 2009 har gjort det möjligt analysera de frågeställningar som projektet berört i ett längre tidsperspektiv. Detta har gjort det möjligt att studera projektets huvudsakliga analytiska frågeställning att utifrån teoribildningar inom området problematisera hur vi kan förstå utvecklingen av omfattning och inriktning av det civila samhället i en skandinavisk välfärdsstat.

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2008-2011
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022