Brukares erfarenhet - en forskningsöversikt

En forskningsöversikt om hur brukares erfarenheter tas tillvara av socialtjänsten.

Studien genomfördes av docent Magnus Karlsson under 2014 på upppdrag av Sveriges kommunder och landsting.

Om projektet:

Kontaktperson:
Tidsperiod: 2014
Forskningsområde: Centrum för civilsamhällesforskning
Projektstatus: Avslutad
Finansiär: Sveriges kommuner och landsting

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2022