Forskarna Maria Ingemarson, Karin Robertsson och Patsie Frawley står framför en vägg vid högskolebyggnaden och ett träd och ser glada ut.

Forskarna Maria Ingemarson, Karin Robertsson och Patsie Frawley.

Internationellt forskningssamarbete om förebyggande av våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskaren Patsie Frawley från Nya Zeeland besöker Marie Cederschiöld högskola för samarbete kring forskningsprojektet V.I.P som handlar om våldsförebyggande arbete när det gäller personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Forskaren Patsie Frawley från Nya Zeeland besöker Marie Cederschiöld högskola för samarbete kring forskningsprojektet V.I.P som handlar om våldsförebyggande arbete när det gäller personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Just nu är forskaren Patsie Frawley från Nya Zeeland på besök vid Marie Cederschiöld högskola. Patsie är biträdande professor i funktionshinder och inkludering och har senast varit verksam vid University of Waikato. Samarbetet med Marie Cederschiöld högskola sker inom ramarna för projektet V.I.P som är en del av forskningsprogrammet MOD.

V.I.P-programmet handlar om att främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Just nu utvärderas programmet – ett arbete som Patsie alltså är delaktig i, då det relaterar till hennes forskning i Australien.

– V.I.P-programmet är ett svenskt, och nu även norskt, program och en sorts kusin till forskningsprogrammet som togs fram i Australien som heter Sexual lives and respectful relationships, säger Patsie Frawley.

Patsies samarbete med Marie Cederschiöld högskola pågår egentligen sedan många år genom kontakten med Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning funktionshinder, men det här är första gången samarbetet handlar om V.I.P.

– Det finns inte jättemycket forskning som relaterar till personer med intellektuell funktionsnedsättning på det sättet som V.I.P.-projektet gör, där fokus ligger på människors rättigheter, relationer och våldsförebyggande åtgärder, säger hon.

Förhoppningen med samarbetet är framförallt att utbytet ska leda till att alla stärks i sitt forskningsarbete och att forskningen på området ska nå ännu längre än till Sverige och Norge. En del i det arbetet är även den bok om våldsförebyggande arbete som Patsie Frawley nu skriver på tillsammans med den amerikanska forskaren Nancy Fitzsimons.

– V.I.P-programmet kommer just att vara del av den boken. För mig är besöket i Sverige en möjlighet att få en djupare förståelse för programmet, så att det kan representeras i boken. Detta ska förhoppningsvis väcka internationellt intresse och förmedla den här typen av program inom arbete för funktionsnedsattas rättigheter, särskilt vad gäller våldsförebyggande åtgärder, säger Patsie och fortsätter:

– Jag vill sätta in V.I.P i ett sammanhang som handlar om att förebygga våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning och som respekterar personer med intellektuell funktionsnedsättning som personer med egen medverkan. Det är centralt för programmet att dessa personer är självbestämmande i sina egna liv och inte personer som har ett problem.

Schemat är fullspäckat under Patsies besök i Sverige och bland annat ska hon även hinna med ett seminarium tillsammans med deltagare i studien inom programmet V.I.P, forskningsfinansiärer och de kommuner som har deltagit i studien.

– Jag ser verkligen fram emot att träffa människor som tillämpar programmet. Att träffa tidigare bekanta, men också nya, säger hon.

Utöver arbetet har hon ändå hunnit med att njuta av utsikten och lite fritidsaktiviteter i Sverige:

– Det är väldigt vackert här runt högskolan, ni har en av de bästa utsikterna i stan. Jag hör konserterna från Gröna Lund varje kväll också, igår var det Europe med Final Countdown! Annars har jag bland annat hunnit med ett besök på Fotografiska museet, vilket var fantastiskt

Patsie Frawley

Patsie Frawley är forskare, biträdande professor och utbildad inom funktionshinderforskning. Hon forskar på rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, vilket inkluderar sexuella rättigheter, våld och våldsförebyggande åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024