"För många kvinnor startar steget ut i hemlöshet med våld i hemmet"

Elisabet Mattsson, professor i vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, intervjuas i Social politik om våldsutsatthet bland kvinnor i hemlöshet samt hur vårdgivare hanterar våldsutsattheten.

"Elisabet Mattsson är professor i vårdvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola och har sedan 2019 drivit forskningsprojektet Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet, där även ett antal kvinnor som lever i hemlöshet är anställda i projektet. Ett fokus har varit hur hälso- och sjukvården kan bli bättre på att bemöta kvinnor i hemlöshet.

– Väldigt många avstår från att söka vård eftersom de blir så pass diskriminerade och stigmatiserade av vårdgivare, säger Elisabet Mattsson."

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024