Anette Alvariza tittar in i kameran och ler lätt. I bakgrunden finns en grå tegelvägg som solen skiner på.

Anette Alvariza, professor vid Marie Cederschiöld högskola, har gästat podden Äldre i Centrum för att prata om att vara anhörig till någon vid livets slut.

Äldre i Centrum-podden: Anhörig vid livets slut

Anette Alvariza, professor vid Marie Cederschiöld högskola, gästar podden Äldre i Centrum. Tema för avsnittet är hur det är att vara anhörig till någon vid livets slut.

I poddavsnittet samtalar Anette Alvariza, professor i palliativ vård och specialistsjuksköterska inom cancervård vid Marie Cederschiöld högskola med Mikaela Luthman, överläkare på Stockholms sjukhem, om hur det är att vara anhörig till någon som snart kommer att dö. Frågor som lyfts är bland annat vad palliativ vård är, hur den fungerar i dag, hur man kan initiera samtal om döden och vilket stöd man kan få av samhället i en sådan situation.

Anette Alvariza har lång erfarenhet av att möta och stötta anhöriga till någon som närmar sig livets slut och arbetar även på uppdrag åt Stockholms sjukhem med att förändra palliativ omvårdnad.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024