Grafik med texten "Att bryta tystnaden – The Family Talk Intervention" samt texten "Marie Cederschiöld-dagarna" och ett foto som föreställer en kvinna med armarna i kors.

Att bryta tystnaden – The Family Talk Intervention

Brist på stöd till barnfamiljer som har drabbats av svår somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa hos barn. Därför har samtalsmodellen ”The Family Talk Intervention” tagits fram. Något som Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, med fler kommer att samtala om under Marie Cederschiöld-dagarna 7–8 mars.

Programpunkten "Att bryta tystnaden – The Family Talk Intervention" som står på agendan under Marie Cederschiöld-dagarna handlar om stödprogrammet the Family Talk Intervention som syftar till att stödja barnfamiljer drabbade av svår somatisk sjukdom.

Målet med stödprogrammet är att underlätta samtal inom familjen om det som kan vara svårt att prata om, till exempel prognos, att stödja föräldraskapet samt synliggöra barnens behov. Brist på stöd i denna situation ökar risken för psykisk ohälsa hos barn, vilket har motiverat studien, säger Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, som arbetar med programmet.

Sjukvården har skyldighet att beakta barns behov av information, råd och stöd. Via Barnkonventionen behöver vi också beakta barns bästa, menar Malin Lövgren:

Att ge stöd i en situation när någon i familjen har palliativa vårdbehov eller är svårt sjuk bidrar till att ge familjen och barnen de förutsättningar som är nödvändiga för att ta sig igenom utmanande situationer, som exempelvis att prata med sina barn om att man som förälder kommer att dö av sin sjukdom. Vi försöker bidra till att barns rättigheter tillgodoses när någon i familjen är svårt sjuk eller dör. Det finns ytterst få vetenskapligt utvärderade stödprogram till dessa familjer i Sverige, om något alls, tyvärr.

Programpunkt

Att bryta tystnaden – The Family Talk Intervention FTI: en samtalsmodell för barnfamiljer när en förälder eller ett barn är svårt sjukt

Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, Anna Patzauer-Personne, sjukhuskurator och Annika Finnermark, efterlevande partner och mamma till två barn samtalar om samtalsmodellen ”The Family Talk Intervention”, framtaget för stöd till barnfamiljer drabbade av svår sjukdom. Programpunkten är 8 mars kl. 10.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024